Selcuk University Digital Archive Systems

Kösreli (Ceyhan-Adana) Ovası'nın jeolojisi, jeomorfolojisi ve coğrafik özellikleri

Show simple item record

dc.contributor.advisor Temur, Sedat
dc.contributor.author Kurt, Halil
dc.date.accessioned 2015-04-01T07:55:11Z
dc.date.available 2015-04-01T07:55:11Z
dc.date.issued 1990
dc.identifier.citation Kurt, H. (1990). Kösreli (Ceyhan-Adana) Ovası'nın jeolojisi, jeomorfolojisi ve coğrafik özellikleri. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1928
dc.description.abstract Kösreli Ovası Ceyhan Nehri'nin taşkın ovalarından biri olup, tamamen genç alüvyal dolgularla kaplıdır. Yakın çevredeki dağlık sahalarda Infrakambriyen'den Kuvaterner'e kadar çeşitli jeolojik yaştaki birimler yüzeyi emektedir. Düz ve monoton bir topografik yapıya sahip ovada topraklar verimli olup, sulu tarıma elverişlidir. Ceyhan Nehri ovanın şekillenmesinde ve bugünkü sulama suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli rol oynamaktadır. Ovanın drenaj sistemini de Mercin Suyu ile birlikte Ceyhan Nehri oluşturur. Yörede Akdeniz İklimi hüküm sürer. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 18 °C dir. Ortalama en düşük sıcaklık Ocak ayında, en yüksek sıcaklık ise Ağustos ayında görülür. Tabii bitki örtüsü genelde tahrip edilip, yerini kültür bitkileri almıştır. Nüfusun ana gelir kaynağı tarıma dayalıdır. Yılda iki ürün alınabilen ova topraklarında, tarım modern usûllerle yapılmaktadır. Ekonomik değeri yüksek ürünlerin yetiştirilebilmesi halkın refah seviyesini yükseltmiştir. tr_TR
dc.description.abstract The plain Kösreli which is one of the overflowed plain of River Ceyhan ıs completely consisted of alluvial- filling. In the Mountamy areas nearby, units which have various geologic ages from Inf rakanbr iyen to Kuvaterner are outcroped. Soils are fertile and likely for watery agrıcultere m the plain which has even and monotonous structure. River Ceyhan takes over the forming of the plain and suppliying the need of water. The river Ceyhan and Stream Mercm form natural drainage system together. In the region the medıterraneara climate is dominant. It's hot and dry in summers and warm and wet in winters. The mean temperature in 3 year is 18 °C, The lowest average temperature is is January and the highest average temperature ıs m August. Being destroyed the natural plant covering, cultural plant covering took place of it. The main source of expenditure and mcouse of people is based on agriculture.People culturate in modern methods in the plane which can be cropped twice a year. Being growing products which has high economical value has raised the level of standart life of people. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Adana tr_TR
dc.subject Stratigraphy tr_TR
dc.subject Stratigrafi tr_TR
dc.subject Kösreli Plain tr_TR
dc.subject Kösreli Ovası tr_TR
dc.subject Climatology tr_TR
dc.subject Klimatoloji tr_TR
dc.subject Geomorphology tr_TR
dc.subject Jeomorfoloji tr_TR
dc.subject Ceyhan tr_TR
dc.title Kösreli (Ceyhan-Adana) Ovası'nın jeolojisi, jeomorfolojisi ve coğrafik özellikleri tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account