Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Zimmet ve ihtilas cürümleri (T.C.K.'nın 202 ve 203 maddeleri)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.