Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Koleksiyonu

 

Recent Submissions

  • Acar, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1989)
    Araştırmamızda, radyolojik tetkiklerde çok sıklıkla kullanılan Iopromid'in (Ült ravisit -300) Kardeş Kromatid Değişimi üzerine olan in vivo ve in vitro etkileri incelenmiştir. în vivo çalışmalarda, Iopromid kullanılarak ...
  • Çora, Tülin (Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 1990)
    Araştırmamızda, hiperbilirubinemi tedavisinde yaygın olarak kullanılan fototerapinin in vivo lenfosit kültürlerinde MN oluşumunu uyarıp uyarmadığı incelenmiştir. Çalışmamı 2da, araştırma grubunu oluşturan Ü28 bebeğin foto ...

View more