Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

SBE, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koleksiyonu

 

Güncel Gönderiler

 • Tekinsoy, Yunus Emre (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Mübadele ile yaşanan bu göç, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli iktisadi ve sosyal sorunu olmuştur. Bu eserde öncelikle Türk ? Yunan ilişkilerinin tarihi süreçte Lozan Barış Antlaşmasına kadar olan dönemi ele alınmış ve ...
 • Dursun, Nurgül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  1938 ? 1950 arası Konya'da spor konulu tez çalışmamız Konya'da bu dönemde faaliyet gösteren spor branşlarını, sporcuları, kulüp yapılanmalarını ele almanın yanı sıra halkın spora karşı yaklaşımını da irdelemiştir. Çalışmamızda ...
 • Doğan, Havva (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2014-06-24)
  Dünya 20.yy'da iki büyük savaşa sahne olmuştur. Bu savaşlardan ikincisi, birincisine göre daha kapsamlıdır ve yıkımı daha büyük olmuştur. Birinci Dünya Savaşının sonunda imzalan anlaşmalar, İkinci Dünya Savaşına sebebiyet ...
 • Mıhçı, Sebahaddin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000)
 • Arıkan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990)

Daha Fazla