Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Yüksek Lisans, Gazetecilik Koleksiyonu

SBE, Yüksek Lisans, Gazetecilik Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Tanacı, Fadimana (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-25)
  İletişim eğitiminin tarihçesine bakıldığında, ilk olarak gazetecilik eğitimi ön plana çıkmaktadır. 1948'de ilk özel gazetecilik okuluyla başlayan süreç, bugün yeni boyutlarıyla gelişmeye devam etmektedir. İletişim eğitiminde ...
 • Khwaira, Fatma M. R. (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-09)
  Medya, aydınların ve araştırmacıların büyük ilgisini çekmiştir, çünkü halkın ve toplumun ilgisini çeşitli konularda gündeme getirmede oldukça önemli bir rolü vardır. Bu çalışma, toplumun siyasal farkındalığını şekillendirmede ...
 • Delal, Özlem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-21)
  İletişim teknolojilerinin hayatımızın her alanında etkili olduğu günümüzde, yeni iletişim teknolojilerinden biri olarak konumlandırılan sosyal medya, olumlu ya da olumsuz etkileriyle iletişim çalışmalarında olduğu kadar, ...
 • Baloğlu, Özge Özçelik (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-21)
  Toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretildiği birçok alan vardır. Bu alanlardan biri de internettir. Bu çalışmada toplumsal cinsiyet ilişkilerinin yeniden üretiminde internetin nasıl bir rolü olduğu ortaya konulmaya ...
 • Karaman, Sinem Yeles (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-30)
  Küreselleşmenin gelişen boyutları ile beraber, dünyanın daha küçük bir yer haline gelmesi kültürlerarası iletişimi geliştirmiştir. Kültürlerin bir araya gelmesi kültürleşmeyi zorunlu kılmış ancak bu durum bazen bireyler ...
 • Ateş, Nermin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Özellikle 24 Ocak 1980 Kararları'yla ekonominin her alanda öncelik kazanması ve ekonomik yaşamın canlanması basını da etkilemiş bir yandan ekonomik haber ve bilgi ağırlıklı gazete ve dergiler yoğunlaşırken, diğer yandan ...
 • Bal, Enes (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Haberin magazinleştirilerek sunulmasının gazetelerin tirajı ve televizyon kanallarının izlenme oranlarını arttırdığı kabul edilmektedir. Haber bültenlerine magazinin sızması, ya da ciddi haberlerin dahi magazinleştirilerek ...
 • Kızılkaya, Ramazan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Modernleşme, dünya gündemini en çok meşgul eden kavramlardan birisidir. Başka bir ifadeyle modernleşme, insanlık tarihini en çok meşgul eden ve tarih boyunca toplumların hayatına etki eden en büyük olgulardan birisi olmuştur ...
 • Işık, Duygu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  12 Eylül 1980 ihtilali Türkiye'de pek çok kurumu etkiledigi gibi basın ve basının ekonomik yapısının da degismesine yol açmıstır. Bugün Türk medyasında yasanan etik dısı yaklasımların ip uçlarını o günlerde aramak yanlıs ...
 • Gürel, Kazım Tolga (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Her çağda iktidarın belli toplumsal kontrol mekanizmaları bulunur. Bu toplumsal mekanizmalar kimi zaman örgütlü ideolojik aygıtlarla hissedilir bir biçimde, sürekli yapılandırılır; kimi zamansa toplumun iç dinamiklerinden ...
 • Elmas, Saim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Halkla ilişkiler uygulamasının önemi her geçen gün tüm kurum ve kuruluşlarda daha iyi anlaşılarak, bu birimin kurulması veya geliştirilmesi için gayret gösterilmektedir. Çalışmamızda, "Üniversitelerde Halkla İlişkiler ve ...
 • Arık, Emel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Yaşam tarzı haberciliği son yıllarda çok tartışılan ama sınırları ve ne olduğu net çizgilerle belirlenemeyen bir habercilik türüdür. Özellikle imajın ve tüketimin ön plana çıktığı günümüz post-fordist/postmodern toplumlarına ...
 • Özcan, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Basın ve siyaset aynı toplumsal sistemin iki önemli aktörü olarak sürekli karşılıklı bir ilişki içerisindedir. Halkın şikâyetlerini dile getiren, yolsuzlukları gündeme taşıyan basın, ortaya koyduğu eleştirilerinden dolayı ...
 • Suiçmez, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Haber dergileri en temel işlev olarak haber vermeyi amaçlarlar. Bir hafta boyunca gelişen olayları, geçmişleri ve muhtemel gelecekleriyle, en renkli biçimde ele alırlar. Haber kolay okunabilecek kısa fakat ilginç şekilde ...
 • Mutlu, Nermin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Kadının ev dışında daha fazla görünür olması, uygulanan liberal politikalar, bu politikalara bağlı olarak da medya holdinglerinin giderek güçlenmesi neticesinde kadın dergileri de bundan nasibini almıştır. Bu sayede ...
 • Akyüz, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Vilâyet gazeteleri yayınlandıkları ilin ilk gazeteleri olmuş ve yayınlandıkları ilde halkın fikrî seviyesinin gelişmesi ve her türlü medeni gelişmeden haberdar edilmesi ve eğitim görevini yerine getirmişlerdir. Araştırmanın ...
 • Dalgalıdere, Sertaç (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada Türkiye medya pazarına adım atan yabancı sermaye sahibi Rupert Murdoch'ın FOX TV isimli kanalında yayımlanan FOX On Ana Haber çerçevesinde Türkiye'de ne gibi bir yayın politikası izlediği ortaya konmuştur. FOX ...
 • Özcan, Taner (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  II. Meşrutiyetin ilanıyla birlikte sayı bakımından, Konya yerel gazeteciliğinde gözle görülür bir artış olmuştur. Bu dönemde Konya'da ilk olarak özel gazetelerin yayınlanmaya başladığı görülmektedir. Bu özel gazetelerden ...
 • Güleç, Serhat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Yerel yazılı basın ve Mersin örneği isimli tez çalışması, Türkiye'deki yerel yazılı basını anlatarak, Mersin basınını, ülke genelindeki yerel yazılı basın sorunları ile ilişkilendirerek, Mersin yerel yazılı basınına özgü ...
 • Akçakoca, Oğuz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Günümüzde yerel basın, tüm basın organları içerisinde ayrı ve özel bir yere sahiptir. Sadece okuyucusu için değil, yayınlandığı bölgedeki resmi ve kurum ile kuruluşların da yakından takip ettiği, dikkate aldığı yerel ...

View more