Selcuk University Digital Archive Systems

Gazete haberlerinde manipülasyon: 28 Şubat örneği

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şimşek, Sedat
dc.contributor.author Özer, Nuri Paşa
dc.date.accessioned 2015-03-19T12:37:42Z
dc.date.available 2015-03-19T12:37:42Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Özer, N. P. (2011). Gazete haberlerinde manipülasyon: 28 Şubat örneği. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1797
dc.description.abstract Kitle iletişim araçlarında, manipülasyonun nasıl uygulandığı ve manipülasyon sonucunda toplumun nasıl yönlendirildiğini anlatılan tezde ayrıca manipülasyonun propaganda boyutu da incelenmiştir. Manipülasyon ve propaganda konusnda, farklı teoriler ışığında açıklamalar yapılmıştır. Ayrıca 28 Şubat süreci olarak bilinen ve 28 Şubat 1997 yılında, gerçeleşen MGK toplantısı öncesi gerçeleşen olaylar ve söylemler aktarılmıştır. bu süreçte gerçekleşen olaylar ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Nitel ve Nicel içerik analizi yapılan Milliyet, Yeni Şafak, Cumhuriyet gazetelirnin sahiplik yapıları incelenmiştir. Bu gazetelerin sahiplerinin medya sektöründeki ve medya sektörü dışındaki çapraz tekelleşmeleri antalımştır. Tezin son Bölümünde 1 Şubat 1997 ile 2 Mart 1997 tarihleri arasındaki Milliyet, Yeni Şafak, Cumhurit gazetelerinin nitel ve nicel içerik analizleri yapılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract We introduce manipulation in massa communucation taht how efect to people, also gave information about manipulation in diension of propaganda. We made explation differen theory about manipulation and propganda. Also gave information 28 Fabuary process. We made quantitative an qualitative analyss Milliyet, Yeni Şafak and Cumhuriyet also who studuy ownership. We exqlain this newspaper ownersihp relations and monopoliy in media and other sector. End of teh thesis made quantitative and qualitative analyss betwen 1 Fabuary 1997 to 2 March 1997, Milliyet, Yeni Şafak and Cumhuriyet. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject 28 Şubat 1997 kararları tr_TR
dc.subject 28 February 1997 decisions tr_TR
dc.subject Gazeteler tr_TR
dc.subject Newspapers tr_TR
dc.subject Haberler tr_TR
dc.subject News tr_TR
dc.subject Kitle iletişim araçları tr_TR
dc.subject Mass media tr_TR
dc.subject Manipülasyon tr_TR
dc.subject Manipulation tr_TR
dc.title Gazete haberlerinde manipülasyon: 28 Şubat örneği tr_TR
dc.title.alternative Manipulation in newspaper: 28 Fabruary example tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account