Selcuk University Digital Archive Systems

Millî Kütüphane'deki 06 Hk 436 numaralı Şiir mecmuası

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tunç, Sema
dc.contributor.author Akdağ, Ülkü
dc.date.accessioned 2015-03-18T13:16:21Z
dc.date.available 2015-03-18T13:16:21Z
dc.date.issued 2011-10-20
dc.identifier.citation Akdağ, Ü. (2011). Millî Kütüphane'deki 06 Hk 436 numaralı şiir mecmuası. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1783
dc.description.abstract Çalışmamız Millî Kütüphane'deki 06 Hk 436 Numaralı Şiir Mecmuası'nın tanıtımı ve transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Mecmuada yer alan şiirleri transkribe edip metni hazırladıktan sonra, bu şiirleri yayımlanmış eserlerle karşılaştırıp farklılıkları belirttik. Derleyenini tespit edemediğimiz mecmua, antoloji niteliğinde olup 73 varaktan müteşekkildir. Kanaatimizce birçok varağı da kayıptır. Tertibinde belli bir düzen gözetilmemiştir. İki kere kaydedilmiş şiirlerle ve şairi belirlenemeyenlerle birlikte mecmuada toplam 180 şiir bulunmaktadır. Tekrarlanan şiirler haricinde ise mecmuada, 173 şiir ve farklı yüzyıllara ait 72 şair yer almaktadır. Hayretî, 18 şiiriyle en çok şiiri bulunan şairdir. Musammatların ağırlıkta olduğu mecmuada, 11 farklı nazım şekli içinde, 83 şiir ile en çok gazellere yer verilmiştir. Şiirlerin yanı sıra mektup, dinî meseleler, dualar, hukukî belgeler gibi farklı içerikte nesir parçaları da vardır. tr_TR
dc.description.abstract Our study consists of introduction and transcripted text of the poem journal numbered 06 Hk 436 in National Library. After preparing the text while transcripting the poems in the journal, we stated the differences after compearing this poems with the works published before. The journal whose composer in not known is a kind of anthology and it is composed of 73 leafs. We think that most of its leafs are lost. There is no spesific system used while composing it. There are 180 poems in the journal, with the poems that are written twice and the ones whose composer is not known. There are 173 poems, except for the ones that are repeated and there are 72 poets belonging to different centuries in the journal. Hayretî is the poet who has the most poems in the journal with his 18 poems. There are 83 poems in 11 different verse kinds. There are mostly odes in the journal in which musammats takes a huge place. Besides the poems there are prose pieces that have different contents as letters, religional matters, prays and judicial documents. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Klasik Türk Edebiyatı tr_TR
dc.subject Şiir tr_TR
dc.subject Mecmua tr_TR
dc.subject Classic Turkish Literature tr_TR
dc.subject Poem tr_TR
dc.subject Journal tr_TR
dc.subject Divan şiiri tr_TR
dc.subject Court poem tr_TR
dc.subject Gazeller tr_TR
dc.subject Ghazals tr_TR
dc.title Millî Kütüphane'deki 06 Hk 436 numaralı Şiir mecmuası tr_TR
dc.title.alternative The Poem journal numbered 06 Hk 436 in National Library tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account