SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu: Recent submissions

 • Güzel, Mehmet Şirin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada, Türkçenin ağır ve ağdalı dönemlerine ait eserlerden birinin bugüne değin baskıları incelenerek Türkçenin sadeleşme seyri belirlenmeye çalışılmıştır. Bir eserin bünyesinde, yazıldığı ya da yeniden kaleme ...
 • Yavuz, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Eski Anadolu Türkçesi döneminde çeşitli bilim dallarında yazılmış eserler arasında tıp yazmaları önemli yer tutar. Çalışmamızdaki amaç tıp yazmaları üzerine yapılacak araştırmalara katkı sağlamak, Türkiye Türkçesinin kaynağı ...
 • Koluçolak, Adem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk kültüründe, yazılı edebiyat ve sözlü gelenek ilişkisi canlıdır. Sözlü gelenek, yazılı edebiyat için bazen doğrudan kaynak, bazen de etkili bir malzeme olmaktadır. Bu çalışmada, çağdaş ve başarılı bir romancı olan ...
 • Yağımlı, Mustafa Akil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Reşat Nuri Güntekin'in Dudaktan Kalbe adlı romanının ilk baskısı esas alınarak yapılan bu çalışmada, Türkiye Türkçesi dil bilgisinin cümle bilgisi dalı ile ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş, başlıklar ile ilgili olarak ...
 • Boysak, Nail (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamızda Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde yer alan 1479, 1591, 2752, 3005 numaralı mecmuaların tanıtımını ve 2752, 3005 numaralı mecmuaların metnini hazırladık. Hazırladığımız metinden sonra mecmuadaki siirleri ...
 • Özer, Abdulvahap (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bekir Yıldız'ın hikâye ve romanlarında geçen sosyal meselelerin işlendiği tezde toplumun problemleri, aile ilişkileri, gurbete giden işçilerimizin yaşadıkları ele alınmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin ...
 • İspir, Engin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalısmada, Aziz Nesin'in romanlarından yola çıkarak metin tahlili alanına katkıda bulunulmaya çalısılmıstır. Aziz Nesin'in hayatı, edebi kisiligi, eserleri, romanlarının materyal ve teknik unsurlarının incelenmesi, ...
 • Kara, Öznur (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Tarsus Masalları adlı tezimiz, Tarsus ve köylerinden derlemiş olduğumuz dört fıkra ve kırk altı masaldan oluşmuştur. Tezimiz; Ön Söz ve Girişten sonra dört bölümden meydana gelmiştir. Çalışmamızın Giriş kısmında, Tarsus'un ...
 • Dağı, Fahri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Âşıklık geleneği günümüzde canlı bir şekilde devam etmektedir. Bu gelenek, İslâmiyet öncesinde ozanlık geleneği ile başlamış, binlerce yıl küçük değişikliklere uğrayarak Türk kültüründeki varlığını devam ettirmiştir. 15. ...
 • Bolat, Betül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Halk kültürü bir milletin asli karakterini teşkil eder. Mustafa Kutlu da içinden çıktığı toplumun değerlerini en iyi şekilde yansıtan bir yazarımızdır. Biz bu çalışmamızda, halk hayatını ve kültürünü eserlerinde ustalıkla ...
 • Altunel, Halide Hilâl (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
 • Cabur, Ayşegül Kılınç (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Halk kültürü bir milletin asli karakterini teşkil eder. Tarık Buğra da içinden çıktığı toplumun değerlerini romanlarında en iyi şekilde yansıtan bir yazarımızdır. Biz bu çalışmamızda, halk hayatını ve kültürünü eserlerinde ...
 • Böge, Keziban (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Afet Ilgaz hakkında yeterli ve kapsamlı bir çalısma bugüne kadar yapılmamıstır. Bu sebeple Türk hikâyesinin gelisimine olan katkısı ile dikkat çeken yazarın ...
 • Duyar, Hidayet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamızda Koyunoğlu Müzesi Kütüphanesi'nde yer alan 11452, 12548 ve 13596 numaralı mecmuaları tanıtıp bunlardan 13596 numaralı mecmuanın transkripsiyonlu çeviri metnini yayımlanmıs divanlarla mukayese ederek gösterdik. ...
 • Ragibova, İlmira (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kırgızistan'da Yaşayan Ahıska Türklerinin Folkloru adlı bu çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Çalışmamızın birinci bölümünde ?Anonim Halk Şiiri? başlığı altında derlediğimiz ninni, mâni, türkü ve ağıtlar yer almaktadır. ...
 • Yeşildal, Ünsal Yılmaz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  nsanoglu, dünyayı kendisinden farklı diger canlı ve cansız varlıklarla paylasmaktadır. Hayvanlar, insanoglunun dünyayı paylastıgı diger canlılardandır. nsanoglu, bu paylasım sırasında hayvanlarla sık sık karsı karsıya ...
 • Konaklı, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  26.07.1955'te Gaziantep ilinin, İslahiye ilçesinin Fevzipaşa köyünde doğan Gül Ahmet YİĞİT, badeli âşıklarımızdandır. Küçük yaşta saz çalıp, şiirler yazan ozanımızın âşıklığının temelinde annesinin güzel ağıtlar yakabilmesi ...
 • Kaya, Tufan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamızda Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde yer alan 13467 numaralı mecmuanın metnini hazırladık. Hazırladığımız metinden sonra mecmuadaki siirleri divanlardaki siirlerle karsılastırdık. Mecmua tasniflerini göz ...
 • Ceylan, Tüba (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Üniversitesi, 2007)
  İranlı mutasavvıf şair Feridüddin Attar'ın ?Esrarname? adlı tasavvufi eseri, Türk şair ve mutasavvıflarını oldukça etkilemiş ve bu eserin Türkçeye pek çok tercümesi yapılmıştır. Bu tercümelerden bir tanesi de kaynaklarda ...
 • Karakoyun, Engin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Zâik, 19. yy.da yaşamış bir divan şairidir. 1793 yılında Bursa'da doğdu. Babasından ve dönemindeki diğer büyük âlimlerden dersler aldı. Arapça, Farsça öğretmiş ve tefsir istinsah etmiştir. 1835 yılında İstanbul'a gelmiştir. ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account