Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aslanoğlu, Birgül Yangın (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
  Halk bilimi, millî kültür birikimimizi farklı ölçülerde inceleyen bir bilim dalıdır. Bu ölçüler içinde bir milletin tüm yaşamı gizlidir. İletişimin en güçlü ağı olan görsel dünya içinde sinema, insanları çok etkileyen bir ...
 • Selçuk, Seval (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  A.Rıdvan Bülbül, basın ve siir dünyasının yerel alandaki temsilcilerinden biridir. Gazeteci olarak da, sair olarak da ?tasralı, Anadolulu? kimligini daima korumustur. Konya yerel basınının ve Konya'daki kültürel ortamın ...
 • Hamad, Kosar Othman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-11-11)
  Bu çalışmada, 19. yüzyılın başarılı tasavvuf şairlerinden Kerküklü “Şeyh Abdulkȃdir Talebânî” (Fȃiz) ele alınmıştır. Şairin Türkçe şiirleri, farklı kaynaklardan bir araya getirilerek dil incelemesi yapılmıştır. Çalışma ...
 • Kaldar, Ümit (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu tezde Adana İli, Yumurtalık İlçesiyle ilgili konular halk kültürü ve halk edebiyatı olarak iki ana başlık altında yer almaktadır. Tezin içerisinde Yumurtalık ilçesinin tarihi, fiziki coğrafyası, sosyo ekonomik kültürel ...
 • Böge, Keziban (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli isimlerinden biri olan Afet Ilgaz hakkında yeterli ve kapsamlı bir çalısma bugüne kadar yapılmamıstır. Bu sebeple Türk hikâyesinin gelisimine olan katkısı ile dikkat çeken yazarın ...
 • Sevinç, Murat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Folklor, bir milletin hayatında var olan gelenek ve göreneklerin, dil yardımıyla hafızalarda saklanan edebiyat ve yaşayış şeklinin toplamıdır. Beşikten mezara kadar olan hayatın yaşayış şekli ve halkın sözlü edebiyat ...
 • Yeşildal, Ünsal Yılmaz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  nsanoglu, dünyayı kendisinden farklı diger canlı ve cansız varlıklarla paylasmaktadır. Hayvanlar, insanoglunun dünyayı paylastıgı diger canlılardandır. nsanoglu, bu paylasım sırasında hayvanlarla sık sık karsı karsıya ...
 • Kartal, Atila (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-08-05)
  İlkel dönemlerde ya da değişik çağlarda tabiat ile iç içe yaşamış insanoğlu, sosyal hayatını, inanışlarını gökyüzü varlıkları ve tabiat hadiselerine göre düzenlemiştir. Bu yönü ile kozmik âlemin unsurlarını doğumdan ölüme ...
 • Bunsuz, Halil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-25)
  Türk halk edebiyatı, yüzyıllardır bu milletin tüm duygu ve düşüncelerine çeşitli sözlü ürünlerle tercüman olmuştur. Öyle ki halk edebiyatı, her yaştan ve cinsiyetten kişilere hitap eden ürünlere sahiptir. Bu ürünler arasında ...
 • Akçar, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-10-27)
  "Anadolu Sahası Türk Halk Hikâyelerindeki Erkek Kahramanlar Üzerine Tip Araştırması" adını taşıyan yüksek lisans çalışmamız; 'Ön Söz' ve 'Giriş'in dışında 'sekiz bölüm', Sonuç ve 'Kaynakça'dan meydana gelmektedir. Giriş ...
 • Özkan, Şeyda (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-09-14)
  Varlık düzeninin temel unsurlarından olan bitkiler, göçebe bir toplum olan Türklerin hayatında çok özel bir yere sahiptir. Yaradılış efsanelerinde insanla tanrı arasında aracı olduğu görülen bitkiler, hayvanlar ve insanlar ...
 • Gönen, Sinan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Kayabaşı, Onur Alp (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Anamur Folkloru adlı bu çalışmamızın konusu, Anamur ve köylerine ait geleneğe bağlı maddi kültürün mahsulleridir. Çalışmamız bir derleme çalışmasıdır. Çalışmamızın giriş bölümünde, Anamur'a genel bir bakıştan sonra, araştırma ...
 • Gönenç, Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-30)
  Bu çalışmada, Antalya'nın Korkuteli ilçesindeki halk inanışları araştırılmış ayrıca halk hekimliğinin günümüzdeki uygulamaları belirlenmeye çalışılmıştır. Korkuteli, Antalya'nın en eski yerleşim yerlerinden birisidir. İlçe ...
 • Şimşek, E. Betül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada Mersin'in Arslanköy Kasabası ve çevresindeki halk edebiyatı ürünleri, geçiş dönemi olan doğu, evlenme ve ölüm adetleri ve bunlara bağlı inanışlar, halk hekimliği, halk inanışları, bayram, tören ve kutlamalar, ...
 • Kılıç, Mehmet Zeki (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-05-10)
  Farklı kültür coğrafyalarında büyük devletler kurmakla kalmayıp bulunduğu coğrafyanın medeniyet temsilcisi de olmuş Türk milleti büyük yürüyüşleri sırasında daima farklı kültürlerle iletişim halinde olmuş; bu da, kültürel ...
 • Dağı, Fahri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Âşıklık geleneği günümüzde canlı bir şekilde devam etmektedir. Bu gelenek, İslâmiyet öncesinde ozanlık geleneği ile başlamış, binlerce yıl küçük değişikliklere uğrayarak Türk kültüründeki varlığını devam ettirmiştir. 15. ...
 • Yaşkeçeli, Mutlu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Tanzimat'la birlikte Batı Edebiyatı'nın etkisiyle Türk Edebiyatı'nda önemli gelişmeler yaşanmıştır. Batı Edebiyatı'ndan edebiyatımıza birçok yeni tür girmiştir. Gazete ve dergi bu yeni türler arasında en çok ilgi görenlerdendir. ...
 • Güven, Hatice Deniz (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı'nın günümüz önemli yazarlarından Ayla Kutlu roman, hikâye, çocuk hikâyeleri ve senaryo çalışmalarıyla adından söz ettirmiştir. Hazırladığımız çalışma yazarın romanlarında anlatım teknikleri ...
 • İspir, Engin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Bu çalısmada, Aziz Nesin'in romanlarından yola çıkarak metin tahlili alanına katkıda bulunulmaya çalısılmıstır. Aziz Nesin'in hayatı, edebi kisiligi, eserleri, romanlarının materyal ve teknik unsurlarının incelenmesi, ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account