Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aça, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994)
 • Arzı, Saadet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-18)
  XVI. yüzyıl divan şiirini şekillendiren en önemli unsurlar hiç şüphesiz İslâmî inançlar (ayet, hadis), peygamber kıssaları ve mucizeleri, İslâm tarihi, dinî menkıbeler ve Türk tarih ve kültürüdür. Bu çalışmamızda XVI. ...
 • Gürel, Rukiye Yakıt (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-29)
  XV. yüzyıl eserlerinin oluşmasında İslâmî inançların (âyet ve hadisler), İslâmî bilimlerin (tefsir, kelâm, fıkıh), İslâm tarihinin, tasavvufun, peygamberlerle ilgili kıssa, mûcize, efsâne ve söylentilerin, Türk tarih ve ...
 • Reyhanoğulları, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Orhan Duru (1933-2009), 1950 kuşağının diğer bütün yazarları gibi Sait Faik Abasıyanık'tan etkilenerek yola çıkmıştır. Buna rağmen Duru, bu kuşak içinde farklı bir yere sahiptir. Ele aldığı konular bakımından bu kuşak ...
 • Palancı, Beyhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Türk dünyası, büyük bir uygarlık merkezi olup güçlü düşünce akımlarının, bilimin, sanatın ve özellikle de evrensel dinin inananlarının uyum içinde yaşadıkları özel diyarlardandır. Bu diyarda yaşayan Türk boyları da bu ...
 • Mahmood, Arsan Hashim Mahmod; Erbilli, Ersan Haşim Mahmut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-12-21)
  Bu çalışmanın konusu, 20. yüzyıl Irak Türkmen Klasik şairlerinden ``Osman Mazlûm ve Divânçesi''dir. Şairin kendi el yazısı ile yazdığı bir tek şiiri bulunmaktadır. Diğer şiirlerini yurt için ve yurt dışı çeşitli kaynaklardan, ...
 • Demir, Ömer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Süreli yayınlar edebiyat tarihi araştırmalarında her zaman önemli bir yer tutmuştur. Tanzimat döneminde gazete ve dergilerin yayın hayatlarına başlamalarıyla Türk fikir hayatında önemli değişikler ve gelişmeler meydana ...
 • Kuzucu, Nuray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Peyami Safa, Türk edebiyat ve fikir hayatının önde gelen isimlerinden biridir. Çok yönlü kişiliği ve parlak zekâsı sayesinde sayısı yüzlerle ifade edilen pek çok esere imza atmıştır. Özellikle fıkra ve makale konusunda çok ...
 • Çin, Nazmiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Çağdaş dönem edebiyatçılarından olan Pınar Kür, roman ve öykü yazarı olarak tanınmaktadır. Tiyatro yazıları ile edebiyat hayatına başlayan yazar, roman ve öyküleriyle bu yerini sağlamlaştırmıştır. Eserlerini uyumsuzluk ...
 • Ege, Erdinç (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Dil, kültürün en önemli unsurudur ve kültürü nesilden nesile aktaran en önemli vasıtadır. Dil ile milleti birbirinden ayırmak mümkün değildir. Milletimizin sonsuza kadar yaşaması için yeni nesillere dilin kurallarıyla ...
 • Yağımlı, Mustafa Akil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Reşat Nuri Güntekin'in Dudaktan Kalbe adlı romanının ilk baskısı esas alınarak yapılan bu çalışmada, Türkiye Türkçesi dil bilgisinin cümle bilgisi dalı ile ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş, başlıklar ile ilgili olarak ...
 • Altunel, Halide Hilâl (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
 • Dursunoğlu, Bediha (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmada çağdaş oyun yazarlarımızdan Sabahattin Engin'in hayatı çeşitli yönlerden tanıtılmaya çalışılmış, telif tiyatro eserleri konu, vaka, kişi kadrosu, yapı ve kompozisyon, zaman ve mekân açısından incelenip ...
 • Özdemir, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-07-10)
  Sadri Maksudi Arsal, İdil-Ural Türklerinden olup Türk kültür ve siyaset alanında önemli hizmetleri bulunan bir kişidir. Türkiye'de bilim adamı, hukukçu, siyasetçi olarak tanınmaktadır. Maksudi, henüz çocuk sayılabilecek ...
 • Dağı, Satiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Masallar, canlı kultur hazinelerimizdir. Bu yonuyle masalların mutlaka unutulmadan, cağın bilim, iletisim ve teknolojisi icerisinde kaybolup gitmeden derlenip korunma altına alınmaları gerekmektedir. Derlendiği bolgenin ...
 • Demirtaş, Sezai (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-05-23)
  İnsanlık tarihinin seyrini değiştiren savaş ve fetih olguları bilimden teknolojiye, siyasetten ekonomiye kadar hayatın birçok alanına etki etmiştir. Bu olguların etkilediği alanlar arasında kültür ve onun dallarından biri ...
 • Sucu, Nurgül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Güven, Derya (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-10-25)
  Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarından Selçuk Baran, döneminde değeri anlaşılamamış edebî başarısı ölümünden sonra fark edilmiş talihsiz yazarlarımızdandır. Hukuk Eğitimi almasına rağmen çocukluğundan itibaren ilgili olduğu ...
 • Harmancı, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Roman, piyes, deneme, inceleme, senaryo, şiir gibi türlerde eser veren Selim ileri, bunların yanı sıra, öykü türünde de kitaplar yayımlamıştır. 1968 - 2006 yıllan arasında altı öykü kitabı yayımlayan yazar, öykülerinde; ...
 • Koçakoğlu, Bedia (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının farklı tavrı ve duruşu ile -özellikle öyküde- dikkati çeken önemli isimlerinden birisi de Sevim Burak'tır. Hazırladığımız çalışmada bu farklı yazarın hayatı, eserleri ve sanatını birinci ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account