Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karagöz, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-07)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusunu müellifi Nasûh Es-Silâhî Eş-Şehîr Bi-Matrâkî (Matrakçı Nasûh) tarafından 940/1533 yılında yazılan ve Kânûnî Sultan Süleyman?a sunulan Umdetü?l-Hisâb (89b-179a) adlı eser oluşturmaktadır. ...
 • Sarıkaya, Veli (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Çalışmamız 18.yy divan şairlerinden Nâtıkû'nin Dûvânındaki Gazeller Kısmının İnceleme Metni şeklindedir. Nâtıkû'nin Dûvânın iki nüshası 825 ve 963 numaralarda Yapı Kredi Sermet Çifter Kütüphanesinde bulunmaktadır. Şâirin ...
 • Elaldı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  On dokuzuncu yüzyılda yazılan ve kanaatimizce Sahaflar Şeyhi-zâde Ahmet Nazûf'e ait olan Divan-ı Muhammedû adlı bu divan 3 bölüm halinde hazırlandı. 1. bölüme geçmeden önce giriş bölümünde, dönemin siyasû durumu ile kültürel ...
 • Savaş, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Ahmet Necati Cumalı, 20. yüzyıl Türk Edebiyatı'nın tanınmış sanatçılarındandır.elli beş yılı aşkın sanat hayatında altmışın üzerinde çeşitli türlerde eserler vermiştir. Eserlerini büyük bir titizlikle işleyen yazar başarıyı ...
 • Uysal, Tuna (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016-06-09)
  Bu çalışmada, öykücü kimliğinin yanı sıra derlemeleri, çocuk kitapları, röportaj ve anı kitaplarıyla son dönem Türk edebiyatımızın güçlü isimlerinden Necati Güngör'ün eserleri ağırlıklı olmak üzere hayatı, ve sanat anlayışı ...
 • Yıldız, Nevin Çöl (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010)
  Bir ulusun edebiyatı, kuşaktan kuşağa sürüp giden bir kültür unsurudur. Her kültürel unsur gibi edebiyat da toplum yaşantısında büyük değişmeler olmadıkça çok yavaş gelişir. Hızla değişen dünyamızda bu değerleri yazılı ...
 • Uysal, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu tezde, Eski Anadolu Türkçesi ile yazılan Nikâhnâme adlı eser incelenmiştir. Kimin tarafından yazıldığı ve istinsah edildiği belli olmayan Konya Koyunoğlu Müzesinde 10731 numaralı Nikâhnâme adlı eserde, Peygamberimiz Hz. ...
 • Yastı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Başaran, Sedat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  1938 yılında Balıkesir ilinin Burhaniye ilçesinde doğan Hacer Nursen Karas, yazılarını 1952 yılından itibaren dönemin birçok dergisinde yayımlama fırsatı bulmuştur. Yazarın dört adet hikâye, üç adet şiir başta olmak üzere ...
 • Aça, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994)
 • Arzı, Saadet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-01-18)
  XVI. yüzyıl divan şiirini şekillendiren en önemli unsurlar hiç şüphesiz İslâmî inançlar (ayet, hadis), peygamber kıssaları ve mucizeleri, İslâm tarihi, dinî menkıbeler ve Türk tarih ve kültürüdür. Bu çalışmamızda XVI. ...
 • Gürel, Rukiye Yakıt (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-07-29)
  XV. yüzyıl eserlerinin oluşmasında İslâmî inançların (âyet ve hadisler), İslâmî bilimlerin (tefsir, kelâm, fıkıh), İslâm tarihinin, tasavvufun, peygamberlerle ilgili kıssa, mûcize, efsâne ve söylentilerin, Türk tarih ve ...
 • Reyhanoğulları, Gökhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Orhan Duru (1933-2009), 1950 kuşağının diğer bütün yazarları gibi Sait Faik Abasıyanık'tan etkilenerek yola çıkmıştır. Buna rağmen Duru, bu kuşak içinde farklı bir yere sahiptir. Ele aldığı konular bakımından bu kuşak ...
 • Palancı, Beyhan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Türk dünyası, büyük bir uygarlık merkezi olup güçlü düşünce akımlarının, bilimin, sanatın ve özellikle de evrensel dinin inananlarının uyum içinde yaşadıkları özel diyarlardandır. Bu diyarda yaşayan Türk boyları da bu ...
 • Mahmood, Arsan Hashim Mahmod; Erbilli, Ersan Haşim Mahmut (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-12-21)
  Bu çalışmanın konusu, 20. yüzyıl Irak Türkmen Klasik şairlerinden ``Osman Mazlûm ve Divânçesi''dir. Şairin kendi el yazısı ile yazdığı bir tek şiiri bulunmaktadır. Diğer şiirlerini yurt için ve yurt dışı çeşitli kaynaklardan, ...
 • Demir, Ömer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Süreli yayınlar edebiyat tarihi araştırmalarında her zaman önemli bir yer tutmuştur. Tanzimat döneminde gazete ve dergilerin yayın hayatlarına başlamalarıyla Türk fikir hayatında önemli değişikler ve gelişmeler meydana ...
 • Kuzucu, Nuray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Peyami Safa, Türk edebiyat ve fikir hayatının önde gelen isimlerinden biridir. Çok yönlü kişiliği ve parlak zekâsı sayesinde sayısı yüzlerle ifade edilen pek çok esere imza atmıştır. Özellikle fıkra ve makale konusunda çok ...
 • Çin, Nazmiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Çağdaş dönem edebiyatçılarından olan Pınar Kür, roman ve öykü yazarı olarak tanınmaktadır. Tiyatro yazıları ile edebiyat hayatına başlayan yazar, roman ve öyküleriyle bu yerini sağlamlaştırmıştır. Eserlerini uyumsuzluk ...
 • Ege, Erdinç (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Dil, kültürün en önemli unsurudur ve kültürü nesilden nesile aktaran en önemli vasıtadır. Dil ile milleti birbirinden ayırmak mümkün değildir. Milletimizin sonsuza kadar yaşaması için yeni nesillere dilin kurallarıyla ...
 • Yağımlı, Mustafa Akil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Reşat Nuri Güntekin'in Dudaktan Kalbe adlı romanının ilk baskısı esas alınarak yapılan bu çalışmada, Türkiye Türkçesi dil bilgisinin cümle bilgisi dalı ile ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş, başlıklar ile ilgili olarak ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account