Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Tugay, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  Bu çalışmada Mahmut Sadık'ın 1910 yılında yayımlanmış Tekâmül romanı, ideolojik arka planı ve içerdiği ideoloji bağlamında incelenmiştir. Tanzimat yıllarından II. Meşrutiyet'e, oradan da Cumhuriyet dönemine uzanan çizgide ...
 • Ayan, Ali Ünal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-05-10)
  Farklı kültür coğrafyalarında büyük devletler kurmakla kalmayıp bulunduğu coğrafyanın medeniyet temsilcisi de olmuş Türk milleti büyük yürüyüşleri sırasında daima farklı kültürlerle iletişim halinde olmuş; bu da, kültürel ...
 • Güler, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Cumhuriyet döneminin ilk popüler kadın romancılarından olan Mebrure Sami Koray'ın romancılığı ve romanlarını ele aldığımız bu çalışmada, yazarın hayatı ve edebi kişiliği hakkında da doğru ve doyurucu bilgilere -mümkün ...
 • Koluçolak, Adem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Türk kültüründe, yazılı edebiyat ve sözlü gelenek ilişkisi canlıdır. Sözlü gelenek, yazılı edebiyat için bazen doğrudan kaynak, bazen de etkili bir malzeme olmaktadır. Bu çalışmada, çağdaş ve başarılı bir romancı olan ...
 • Çiftci, Gülden (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010-09-30)
  Halk kültürü bir milletin sahip olduğu geçmişini, karakterini ortaya koyan ve geleceğini inşa etmesini sağlayan maddi manevi dinamikleridir. Mehmet Akif Ersoy da bu değerlere sahip çıkılması ve yaşatılması için neler ...
 • Topcu, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Mehtâb, II. Meşrutiyetin ilânından sonraki hürriyet ortamının yoğun yaşandığı günlerde yayın hayatına başlayan bir gazetedir. 10 Temmuz - 20 Teşrîn-i Evvel 1327 yılında 15 sayı olarak çıkmıştır. îmtiyaz sahibi Mehmed Tahir ...
 • Karadağ, Selman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-30)
  Çalışmamız, Milli Kütüphane'de kayıtlı olan 2860 numaralı şiir mecmuasının tanıtımı ve transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Mecmuada on beşinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar olan muhtelif şairlerin şiirlerine ...
 • Gıynaş, Kamil Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Çalışmamızın esasını Milli Kütüphane'de Yz A 803 numaralı mecmuanın ayrıntılı olarak tanıtımı ve transkripsiyonlu metni teşkil etmektedir. Hazırladığımız metinden sonra mecmuadaki şiirleri divanlardaki şiirlerle karşılaştırdık. ...
 • Akdağ, Ülkü (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-10-20)
  Çalışmamız Millî Kütüphane'deki 06 Hk 436 Numaralı Şiir Mecmuası'nın tanıtımı ve transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Mecmuada yer alan şiirleri transkribe edip metni hazırladıktan sonra, bu şiirleri yayımlanmış eserlerle ...
 • Aldırmaz, Volkan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-05-23)
  Çalışmamız, Millî Kütüphane'deki 06 HK 578 numaralı mecmuanın tanıtımı ile transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Metni hazırladıktan sonra mecmuadaki beyitleri yayımlanmış divanlardaki beyitlerle karşılaştırdık ve aradaki ...
 • Şahin, Yasin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Fikir ve edebiyat tarihimiz açısından süreli yayınlar, önemli bir yer teşkil etmektedirler. Yayın hayatına atıldığı tarihin, altı yüz yıllık Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkıldığı ve yerine Türkiye Cumhuriyeti devletinin ...
 • Aker, Abdulhalik (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Çağdaş Türk şiirinin önemli isimlerinden olan Süleyman Çobanoğlu, Dergâh dergisinde yayınladığı ilk şiiriyle dikkatleri üstüne çekmeyi başaran nadir şairlerden biridir. 90'lı yıllarda modern şiirle uğraşan hemen herkesin ...
 • Koyun, Meryem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-08-28)
  Tarihsel süreçte iletişim halinde olan ulusların etkileşimi kaçınılmazdır. 19. yüzyılda Batı medeniyetleri ve özellikle Fransa ile daha sıkı bir iletişime giren Osmanlı Devletinde sosyal ve kültürel alandaki etkileşim ...
 • Karasoy, Yakup (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Alay, Zehra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Fıstıkçıoğlu, Ferhat Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Mustafa Balel (1945- ) 1972'de Yeni Ortam'da başlayıp günümüze uzanan yazarlık hayatında toplumsal gerçekleri konu etmesi ve ayrıntıları sivriltmesi ile döneminin yazarlarından ayrılır. Sanat hayatı boyunca başta öykü olmak ...
 • Bolat, Betül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Halk kültürü bir milletin asli karakterini teşkil eder. Mustafa Kutlu da içinden çıktığı toplumun değerlerini en iyi şekilde yansıtan bir yazarımızdır. Biz bu çalışmamızda, halk hayatını ve kültürünü eserlerinde ustalıkla ...
 • Keskin, Yaşar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Son dönem Türk edebiyatının önemli isimlerinden olan Mustafa Miyasoğlu, başta roman olmak üzere hikâye, şiir, deneme, inceleme, tiyatro, gezi yazısı türlerinde eserler vermiş çok yönlü bir şahsiyettir. "Yeni İslamcı Hareket" ...
 • Fakı, Nurdan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Cumhuriyet döneminde eser veren, özellikle popüler romanlarıyla tanınan Mükerrem Kâmil Su (1904?1997), 1970 sonrası çocuk edebiyatına yönelmiştir. Bu alanda da çeşitli türlerde ürünler vermiştir. Çalışmamızda yazarın ...
 • Yıldız, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Cumhuriyet dönemi edebiyatçılarından Münevver Ayaşlı, hatıra ve roman yazarı olarak tanınmaktadır. Uzun ömrü boyunca Osmanlı idaresinin yıkılışını, Cumhuriyetin kuruluşunu, ihtilalleri ve bunlarla birlikte meydana gelen ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account