Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Koçer, Nurseher (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Adıyla yaptığım bu derleme çalışmasında, Konya iline bağlı Ilgın ilçesinin geleneğe bağlı yapısını ortaya koyup değerlendirmeye çalıştım. Bu araştırmayı yapmaktaki temel amacım ,merkeze yakın bir ilçe olan ve hızla gelişen ...
 • Arık, Şahmurat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995)
 • İlden, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-04-04)
  İçeriçumra, Konya-Karaman yolu üzerinde bulunan tarihî, kültürel, ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş bir yerleşim merkezidir. 6977 nüfuslu beldenin (2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre) tarihî derinliği, ...
 • Koçakoğlu, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Cumhuriyet devri Türk edebiyatının postmodern tavırlı sanatçılarından biri olan İhsan Oktay Anar 1960 yılında Yozgat'ta doğmuştur. Halen Ege Üniversitesi'nde Felsefe bölümünde öğretim üyesi olan yazar evlidir. İlk olarak ...
 • Dayıoğlu, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu çalısmada, genelde Türk edebiyatında, özelde kadın edebiyatçılarımız arasında önemli yeri olan, ilk öykü kitabı Agda Zamanı'nın yayımlandıgı 1979 yılından son öykü kitabı Ruhumu Öpmeyi Unuttun'un yayımlandıgı 2006 yılları ...
 • Tanrıver, Süveyda (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İnci Aral, son dönem Türk edebiyatının önde gelen öykü ve romancılarından biridir. Eserlerinde hem kullandığı tekniklerle, hem de seçtiği konularla başarılı bir çizgi yakalamış ve bu başarıyı pek çok ödülle taçlandırmıştır. ...
 • Bücük, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-10-31)
  Çalışmamıza temel olan "Destân- ı İsmâil" adlı eser İsmail Malati'ye ait Türkçe yazma bir eserdir.Koyunoğlu Müzesinde 10022 numarada kayıtlı olan eserin yazılış yılı H.978 (M. 1570)'dir. Yaptığımız araştırmalar sonucu bu ...
 • Güler, Kemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988)
 • Özcan, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Tıp eserlerinin okunup incelenmesi gerek tıp ilmi gerekse Türkçemiz açısından büyük önem tasımaktadır. Amacımız, tıp metinlerini okuyarak, metinlerdeki kelime hazinesini ve dil özelliklerini arastırarak tıp tarihi ...
 • Bayraktar, Ruşen Eşref (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-11-08)
  Kâmuran Şipal, Alman edebiyatını Türk okuruna tanıtan bir çevirmendir. O, aynı zamanda bir öykücü ve romancıdır. Kitaplaşmamış şiirleri de vardır. Daha çok çevirmenlik yönü ile tanınır. Ancak öyküleri de Türk edebiyatında ...
 • Acehan, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994)
 • Çolak, Harun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Tez bir giriş ve iki bölümden oluşmaktadır. Girişte Türk romanına kısa bir bakış ve kahraman, karakter, tip kavramları yer almaktadır. Birinci bölümde Kemal Tahir‟in hayatı, görüşleri ve eserleri incelenmiştir. İkinci ...
 • Doğan, Hilal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Kemal Tahir, çağdaş Türk edebiyatının yetiştirmiş olduğu değerli romancılarımızdan biridir. Bu nedenle de hakkında çok fazla araştırma yapılmış ve yazılar yazılmıştır. Biz de çalışmamızda, yazarın romanlarındaki kadın ...
 • Sezer, Fatma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012)
  Kenan Hulusi Koray, kısa süren yaşamında roman, mensur şiir, fıkra, makale, röportaj, eleştiri türlerinde eserler vermekle birlikte hikâyeciliğiyle tanınmıştır. Birbirine zıt iki sanat anlayışının etkisiyle yazılmış ...
 • Özkan, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994)
 • Bekmez, Hasan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  13-15 yüzyılları kapsadığı genel kabul gören Eski Anadolu Türkçesi, Anadolu sahasında Türkçe eserlerin ortaya çıkması ve Türkçeye kaynaklık etmesi bakımından önemli bir devredir. Bu dönemde başta dinî eserler olmak üzere ...
 • Cavlazoğlu, Ahu (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Eski Anadolu Türkçesi döneminde, çeşitli bilim dallarında yazılmış eserler arasında tıp yazmaları önemli bir yer tutar. Fakat bugüne kadar araştırmaların çoğu dinî ve edebî metinler üzerine yoğunlaşmış, tıp yazmaları ...
 • Kaya, Tufan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Çalısmamızda Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde yer alan 13467 numaralı mecmuanın metnini hazırladık. Hazırladığımız metinden sonra mecmuadaki siirleri divanlardaki siirlerle karsılastırdık. Mecmua tasniflerini göz ...
 • Yıldız, Ömer (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-27)
  Çalışmamızın konusunu oluşturan eser Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki BY7890/4 numarada kayıtlıdır. Eserin tamamı 145 varak olup çalışma alanımız 1b-75a varakları arasıyla sınırlandırılmıştır. Tezimiz bu yazmanın ...
 • Fidan, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-27)
  Bu çalışma Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki 7890/4 numaralı mesnevi mecmuası eserin 75b ve 145b varakları arasındaki bölümün transkripsiyonlu metni ve incelemesinden oluşmaktadır. Bu varaklar arasında dokuz adet ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account