Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Ataseven, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Bu çalışmanın ana konusunu adına daha önce rastlanmamış Hakkânî'ye atfedilen Manzûme-i Nasâyih adlı eserde manzum âyet ve hadis yorumlarının bulunduğu bölümlerin çeviri yazılı metni ve incelenmesi oluşturmaktadır. Çalışmamız ...
 • Güzel, Mehmet Şirin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada, Türkçenin ağır ve ağdalı dönemlerine ait eserlerden birinin bugüne değin baskıları incelenerek Türkçenin sadeleşme seyri belirlenmeye çalışılmıştır. Bir eserin bünyesinde, yazıldığı ya da yeniden kaleme ...
 • Büyükoflaz, Rukiye (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Ergun, Pervin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993)
 • Günay, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Süreli yayınlar edebiyat tarihi araştırmalarında her zaman önemli bir yer tutmuştur. Tanzimat döneminde gazete ve dergilerin yayın hayatlarına başlamalarıyla Türk fikir hayatında önemli değişikler ve gelişmeler meydana ...
 • Turan, Bülent Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-07-12)
  Bu çalışmada, İş Bankasındaki görevinden emekli olduktan sonra, 2000?li yılların başından itibaren edebiyat dünyasına adım atan Hasan Eskil?in roman ve hikâyeleri, klasik metin tahlili yöntemiyle incelenmiştir. Hasan Eskil ...
 • Yavuz, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Eski Anadolu Türkçesi döneminde çeşitli bilim dallarında yazılmış eserler arasında tıp yazmaları önemli yer tutar. Çalışmamızdaki amaç tıp yazmaları üzerine yapılacak araştırmalara katkı sağlamak, Türkiye Türkçesinin kaynağı ...
 • Yavi, Fecri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07-04)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusunu Sabâyî mahlaslı bir müellif tarafından hicri 915 (miladi 1509) yılında yazılan Hikâyet-i Üveysü'l Karanî isimli eser oluşturmaktadır. Eser, Yemen'de yaşayan Veysel Karanî'nin Hazret-i ...
 • Karga, Bilge (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-16)
  Çalışmamızın konusu Hıfzî'nin Mir'âtü'l-Kuds adlı eseri olup XVII. yüzyıla aittir. Kudüs'ün değerini gerek burada geçen hâdiseler gerekse peygamber kıssaları, hadîsler, âyetlerle anlatan eser, seyahatnâme özelliği taşımaktadır. ...
 • Koçer, Nurseher (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Adıyla yaptığım bu derleme çalışmasında, Konya iline bağlı Ilgın ilçesinin geleneğe bağlı yapısını ortaya koyup değerlendirmeye çalıştım. Bu araştırmayı yapmaktaki temel amacım ,merkeze yakın bir ilçe olan ve hızla gelişen ...
 • Arık, Şahmurat (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995)
 • İlden, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-04-04)
  İçeriçumra, Konya-Karaman yolu üzerinde bulunan tarihî, kültürel, ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş bir yerleşim merkezidir. 6977 nüfuslu beldenin (2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre) tarihî derinliği, ...
 • Koçakoğlu, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Cumhuriyet devri Türk edebiyatının postmodern tavırlı sanatçılarından biri olan İhsan Oktay Anar 1960 yılında Yozgat'ta doğmuştur. Halen Ege Üniversitesi'nde Felsefe bölümünde öğretim üyesi olan yazar evlidir. İlk olarak ...
 • Dayıoğlu, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu çalısmada, genelde Türk edebiyatında, özelde kadın edebiyatçılarımız arasında önemli yeri olan, ilk öykü kitabı Agda Zamanı'nın yayımlandıgı 1979 yılından son öykü kitabı Ruhumu Öpmeyi Unuttun'un yayımlandıgı 2006 yılları ...
 • Tanrıver, Süveyda (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  İnci Aral, son dönem Türk edebiyatının önde gelen öykü ve romancılarından biridir. Eserlerinde hem kullandığı tekniklerle, hem de seçtiği konularla başarılı bir çizgi yakalamış ve bu başarıyı pek çok ödülle taçlandırmıştır. ...
 • Bücük, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-10-31)
  Çalışmamıza temel olan "Destân- ı İsmâil" adlı eser İsmail Malati'ye ait Türkçe yazma bir eserdir.Koyunoğlu Müzesinde 10022 numarada kayıtlı olan eserin yazılış yılı H.978 (M. 1570)'dir. Yaptığımız araştırmalar sonucu bu ...
 • Güler, Kemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988)
 • Özcan, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Tıp eserlerinin okunup incelenmesi gerek tıp ilmi gerekse Türkçemiz açısından büyük önem tasımaktadır. Amacımız, tıp metinlerini okuyarak, metinlerdeki kelime hazinesini ve dil özelliklerini arastırarak tıp tarihi ...
 • Bayraktar, Ruşen Eşref (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-11-08)
  Kâmuran Şipal, Alman edebiyatını Türk okuruna tanıtan bir çevirmendir. O, aynı zamanda bir öykücü ve romancıdır. Kitaplaşmamış şiirleri de vardır. Daha çok çevirmenlik yönü ile tanınır. Ancak öyküleri de Türk edebiyatında ...
 • Acehan, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994)

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account