Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Karaarslan, Gönül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tezimde 1923'ten önce doğmuş ve Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda şiir yazabilen Sivaslı âşıkların şiirlerini ve şiirlerde geçen sosyal motifleri işlemiş bulunmaktayım. İncelenen şiirlerin tamamı değil motifle ilgili ...
 • Kurubal, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanının ikinci baskısı esas alınarak yapılan bu çalışmada Türkiye Türkçesi dil bilgisinin cümle bilgisi dalı ile ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş, başlıklarla ilgili olarak istisnalar, ...
 • Uygun, Muhsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-08)
  Tezimizde Çulluk Kapan Lügati üzerine İnceleme-Metin-Dizin çalışması yapılmıştır. Arap harfli metin, çevriyazı alfabesine aktarılmış ve kelimelerin dizini yapılmıştır. Eserin inceleme kısmında dikkat çeken imlâ özellikleri ...
 • Aydemir, Semra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990)
 • Eren, Aysun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-06-26)
  Türk edebiyatının bilinen en uzun soluklu dönemi addedilen Klasik Türk Edebiyatı, kültürel yapının en gerçek mimarlarından olarak Türk şiir tarihine sayısız şair bağışlamıştır. Zira altı asırlık bir mazinin en edebî hasılatı; ...
 • Kazanci, Sinan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-15)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusu, aslı Rodos Hafız Ahmetağa Kütüphanesi'nde bulunan, dijital görüntüleri ise Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde (asıl nüsha olarak kabul edilen) olan, Bursa İnebey Yazma ve Basma ...
 • Özer, Vahdi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-22)
  Bu çalışmada "Efsane ve Halk Hikâyelerinde Peygamberler ve Velîler Üzerine Bir Araştırma" konulu yüksek lisans tezi ele alındı. Bu tezle ilgili öncelikle efsaneler ve halk hikâyeleri ile ilgili basılmış kitaplardan, yüksek ...
 • Oruç, Birsel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988)
 • Atalay, Nuray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-18)
  Son dönem yazarlarımızdan olan Emine Işınsu, geniş bilgi birikimi ve yaşadığı kültürel ortamın etkisiyle eserlerinde toplumu aydınlatmıştır. Eserlerinde milli duygu ve düşüncelerimizi içeren birçok konuya temas etmiş, ...
 • Turgutlu, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmamızın temel amacı XIX. yüzyıl Divan şairi Enderûnlu Halîm Bey'in kaynaklardan ve Dîvân'ından hareketle hayatını, edebi kişiliğini özellikle de Dîvân'ının transkripsiyonlu metnini hazırlamaktır. Çalışmamız temel ...
 • Bozlak, Ümmü Gülsüm (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bu yüksek lisans teziyle masal bilimi dünyasında masallar zincirine Erdemli ilçesine mahsus masallar, bilimsel metotlarla incelenmiş, sunulmuştur. Masal tiplerini birbirinden kesin çizgilerle ayırabilmek mümkün olmamaktadır. ...
 • Suroğlu, Kezban (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Bu çalışma, Cumhuriyet dönemi kadın yazarlarından olan Erendiz Atasü'nün sanat anlayışını; hayatı ve eserleri çerçevesinde belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tezimiz, giriş ve sonuç hariç yedi bölümden oluşmuştur. Giriş ...
 • Sezgin, Birgül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015)
  Çalışmamız, Erzincan İl Halk Kütüphanesindeki 1492 Numaralı Nazire Mecmuası (İnceleme-Metin) tanıtımı ile transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır.Mecmuada on beşinci yüzyıldan on dokuzuncu yüzyıla kadar olan muhtelif ...
 • Yaman, Havva Sena (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
  Bizde 19. yüzyılda oluşmaya başlayan yazılı çocuk edebiyatı ürünlerinin ilk görüldüğü kaynaklar çocuk dergileridir. 1869'dan harf inkılâbına kadar geçen sürede eski harflerle 50'den fazla çocuk dergisi yayınlanmıştır. ...
 • Dülger, Elif (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Büyü ve fal, Türk halk biliminin inanışlar bölümünde yer alan önemli kavramlardır. Sihir ve tılsım ise tam olarak büyü olmasa da büyü ile yakından ilgili uygulamalardır. İnsanlık tarihi kadar eski olan bütün bu uygulamalar, ...
 • Ildız, Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
 • Türkben, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Hüseyin Fahreddin Dede 1853 yılında Beşiktaş Mevlevîhânesi'nde doğmuş ve 1911 yılında yakalandığı kolera hastalığı sebebiyle 57 yaşında olduğu halde Beşiktaş Mevlevîhânesi'nin devamı olan Bahariye Mevlevîhânesi'nde vefat ...
 • Gülmez, Mevlüt (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
 • Sevindik, Hakan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011-06-30)
  Bu çalışmanın ana konusunu, 17. yüzyıl Mevlevi şairlerinden Fasîh Ahmed Dede'ye atfedilen Behişt-âbâd adlı mesnevinin çeviri yazılı metni ve incelenmesi oluşturmaktadır. Tek yazma nüshası İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ...
 • Deveci, Menşure (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Üzerinde dilbilgisi ve sözlük çalışması yaptığımız, tam adı Haz? Kit?b-ı Ferec Ba`de'ş-Şidde adlı eser, ?zorluklardan sonra kolaylığın, üzüntülerden sonra sevinçlerin yaşandığı? hikâyelerin anlatıldığı bir kitaptır. Ferec ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account