Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Yaşar, Muhammed (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Şimşek, Rabia Gökçen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Barçın Yaylası (Başyayla, Sarıveliler, Ermenek) Folkloru adlı bu çalışmamızın konusu, bu köylere ait geleneğe bağlı maddi kültürün mahsulleridir. Çalışmamız bir derleme çalışmasıdır. Çalışmada üç ilçenin birlikte ele ...
 • Hergüner, Bekir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
  Çocuk, toplumun temel dinamiğidir. Toplumların geleceği, çocukların zihnî, bedenî ve sosyal yönden sağlıklı gelişimleriyle ilgilidir. Çünkü çocukluk yıllarında verilen formasyon, hayatın diğer dönemlerindeki davranışların ...
 • Özsoy, Gökhan Ömür (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  1949 Ankara doğumlu olan Behçet Sefa Aysan, 2 Temmuz 1993 günü Sivas?ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri?nde yaşanan olaylar sonucu hayata gözlerini yummuştur. 1979 yılında Türk yazınına giriş yapan Behçet Aysan ...
 • Peker, Selçuk (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995)
 • Özer, Abdulvahap (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bekir Yıldız'ın hikâye ve romanlarında geçen sosyal meselelerin işlendiği tezde toplumun problemleri, aile ilişkileri, gurbete giden işçilerimizin yaşadıkları ele alınmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin ...
 • Kunul, Bahar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışma, Muharremü'l-harâm ayının ortalarında 1158'de (17? Şubat 1745) el-Hâc Muhammed bin el-Hâc Alî bin el-Hâc Muhammed el-Belgrâdi tarafından I. Ahmet'in hattatı Kenan Efendi'nin kendi hattıyla yazmış olduğu eserinden ...
 • Saifi, Noorullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  "Belh (Afganistan) Özbeklerinin Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma" adlı bu çalışmada, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayeti Özbeklerinin kültürel mirası olan efsanelerin unutulmadan kayıt altına alınması hedeflenmiştir. ...
 • Alan, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Çalismamiz, modern hikâyeciligimizde önemli bir yere sahip son dönem yazarlarimizdan Bilge Karasu'nun hikâyeleri üzerinedir ve dört baslik altinda toplanmaktadir. Bu bölümler, hikâyelerin genel özellikleri, yapisal ...
 • Uzkuç, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Karaarslan, Gönül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tezimde 1923'ten önce doğmuş ve Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda şiir yazabilen Sivaslı âşıkların şiirlerini ve şiirlerde geçen sosyal motifleri işlemiş bulunmaktayım. İncelenen şiirlerin tamamı değil motifle ilgili ...
 • Kurubal, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanının ikinci baskısı esas alınarak yapılan bu çalışmada Türkiye Türkçesi dil bilgisinin cümle bilgisi dalı ile ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş, başlıklarla ilgili olarak istisnalar, ...
 • Uygun, Muhsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-08)
  Tezimizde Çulluk Kapan Lügati üzerine İnceleme-Metin-Dizin çalışması yapılmıştır. Arap harfli metin, çevriyazı alfabesine aktarılmış ve kelimelerin dizini yapılmıştır. Eserin inceleme kısmında dikkat çeken imlâ özellikleri ...
 • Aydemir, Semra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990)
 • Eren, Aysun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-06-26)
  Türk edebiyatının bilinen en uzun soluklu dönemi addedilen Klasik Türk Edebiyatı, kültürel yapının en gerçek mimarlarından olarak Türk şiir tarihine sayısız şair bağışlamıştır. Zira altı asırlık bir mazinin en edebî hasılatı; ...
 • Kazanci, Sinan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-15)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusu, aslı Rodos Hafız Ahmetağa Kütüphanesi'nde bulunan, dijital görüntüleri ise Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde (asıl nüsha olarak kabul edilen) olan, Bursa İnebey Yazma ve Basma ...
 • Özer, Vahdi (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-22)
  Bu çalışmada "Efsane ve Halk Hikâyelerinde Peygamberler ve Velîler Üzerine Bir Araştırma" konulu yüksek lisans tezi ele alındı. Bu tezle ilgili öncelikle efsaneler ve halk hikâyeleri ile ilgili basılmış kitaplardan, yüksek ...
 • Oruç, Birsel (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1988)
 • Atalay, Nuray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-09-18)
  Son dönem yazarlarımızdan olan Emine Işınsu, geniş bilgi birikimi ve yaşadığı kültürel ortamın etkisiyle eserlerinde toplumu aydınlatmıştır. Eserlerinde milli duygu ve düşüncelerimizi içeren birçok konuya temas etmiş, ...
 • Turgutlu, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmamızın temel amacı XIX. yüzyıl Divan şairi Enderûnlu Halîm Bey'in kaynaklardan ve Dîvân'ından hareketle hayatını, edebi kişiliğini özellikle de Dîvân'ının transkripsiyonlu metnini hazırlamaktır. Çalışmamız temel ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account