Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Browsing SBE, Yüksek Lisans, Türk Dili ve Edebiyatı Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Kaya, Sefa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-17)
  Âşık edebiyatı, kendine kaynaklık eden ozan-baksı geleneğinin asırlar içerisinde, farklı kültür dairelerinin ve coğrafyaların etkisiyle değişimlere uğrayarak günümüze ulaşan; günümüzde de halkın duygu-düşüncelerini yansıtmak, ...
 • Konaklı, Hatice (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  26.07.1955'te Gaziantep ilinin, İslahiye ilçesinin Fevzipaşa köyünde doğan Gül Ahmet YİĞİT, badeli âşıklarımızdandır. Küçük yaşta saz çalıp, şiirler yazan ozanımızın âşıklığının temelinde annesinin güzel ağıtlar yakabilmesi ...
 • Sarı, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Türk halk edebiyatını oluşturan ana unsurlardan biri de âşık edebiyatıdır. Kökleri çok eskilere dayanan âşık edebiyatı Türklerin Anadolu'ya gelmeleriyle birlikte, Anadolu'da da 14. yüzyıldan itibaren filizlenmeye başlamış, ...
 • Topcu, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013-06-24)
  Kültür, kuşaktan kuşağa tekrarlanarak kalıplaşan gelenek, görenek, âdet ve töre gibi unsurları bünyesinde barındıran bir sistemden ibarettir. Daha geniş bir ifade ile tabiatın verdiklerini değiştirip geliştirerek kendi ...
 • Yaşar, Muhammed (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Şimşek, Rabia Gökçen (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Barçın Yaylası (Başyayla, Sarıveliler, Ermenek) Folkloru adlı bu çalışmamızın konusu, bu köylere ait geleneğe bağlı maddi kültürün mahsulleridir. Çalışmamız bir derleme çalışmasıdır. Çalışmada üç ilçenin birlikte ele ...
 • Hergüner, Bekir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
  Çocuk, toplumun temel dinamiğidir. Toplumların geleceği, çocukların zihnî, bedenî ve sosyal yönden sağlıklı gelişimleriyle ilgilidir. Çünkü çocukluk yıllarında verilen formasyon, hayatın diğer dönemlerindeki davranışların ...
 • Özsoy, Gökhan Ömür (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013)
  1949 Ankara doğumlu olan Behçet Sefa Aysan, 2 Temmuz 1993 günü Sivas?ta düzenlenen Pir Sultan Abdal Şenlikleri?nde yaşanan olaylar sonucu hayata gözlerini yummuştur. 1979 yılında Türk yazınına giriş yapan Behçet Aysan ...
 • Peker, Selçuk (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995)
 • Özer, Abdulvahap (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Bekir Yıldız'ın hikâye ve romanlarında geçen sosyal meselelerin işlendiği tezde toplumun problemleri, aile ilişkileri, gurbete giden işçilerimizin yaşadıkları ele alınmıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu bölgelerinin ...
 • Kunul, Bahar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışma, Muharremü'l-harâm ayının ortalarında 1158'de (17? Şubat 1745) el-Hâc Muhammed bin el-Hâc Alî bin el-Hâc Muhammed el-Belgrâdi tarafından I. Ahmet'in hattatı Kenan Efendi'nin kendi hattıyla yazmış olduğu eserinden ...
 • Saifi, Noorullah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2016)
  "Belh (Afganistan) Özbeklerinin Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma" adlı bu çalışmada, Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Belh vilayeti Özbeklerinin kültürel mirası olan efsanelerin unutulmadan kayıt altına alınması hedeflenmiştir. ...
 • Alan, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
  Çalismamiz, modern hikâyeciligimizde önemli bir yere sahip son dönem yazarlarimizdan Bilge Karasu'nun hikâyeleri üzerinedir ve dört baslik altinda toplanmaktadir. Bu bölümler, hikâyelerin genel özellikleri, yapisal ...
 • Uzkuç, Süleyman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005)
 • Karaarslan, Gönül (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006)
  Tezimde 1923'ten önce doğmuş ve Cumhuriyet'in ilan edildiği yıllarda şiir yazabilen Sivaslı âşıkların şiirlerini ve şiirlerde geçen sosyal motifleri işlemiş bulunmaktayım. İncelenen şiirlerin tamamı değil motifle ilgili ...
 • Kurubal, Metin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu adlı romanının ikinci baskısı esas alınarak yapılan bu çalışmada Türkiye Türkçesi dil bilgisinin cümle bilgisi dalı ile ilgili kapsamlı bilgiler verilmiş, başlıklarla ilgili olarak istisnalar, ...
 • Uygun, Muhsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014-01-08)
  Tezimizde Çulluk Kapan Lügati üzerine İnceleme-Metin-Dizin çalışması yapılmıştır. Arap harfli metin, çevriyazı alfabesine aktarılmış ve kelimelerin dizini yapılmıştır. Eserin inceleme kısmında dikkat çeken imlâ özellikleri ...
 • Aydemir, Semra (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1990)
 • Eren, Aysun (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-06-26)
  Türk edebiyatının bilinen en uzun soluklu dönemi addedilen Klasik Türk Edebiyatı, kültürel yapının en gerçek mimarlarından olarak Türk şiir tarihine sayısız şair bağışlamıştır. Zira altı asırlık bir mazinin en edebî hasılatı; ...
 • Kazanci, Sinan (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-15)
  Bu yüksek lisans çalışmasının konusu, aslı Rodos Hafız Ahmetağa Kütüphanesi'nde bulunan, dijital görüntüleri ise Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'nde (asıl nüsha olarak kabul edilen) olan, Bursa İnebey Yazma ve Basma ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account