Selcuk University Digital Archive Systems

İlköğretim ikinci kademede şarkı öğretiminde kullanılan eşlik çalgılarının etkililiğinin karşılaştırılması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Çakırer, Serdar
dc.contributor.author Küçükosmanoğlu, Hayrettin Onur
dc.date.accessioned 2015-03-02T13:14:46Z
dc.date.available 2015-03-02T13:14:46Z
dc.date.issued 2011-11-17
dc.identifier.citation Küçükosmanoğlu, H. O. (2011). İlköğretim ikinci kademede şarkı öğretiminde kullanılan eşlik çalgılarının etkililiğinin karşılaştırılması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1674
dc.description.abstract İlköğretim II. Kademe müzik derslerinde öğretilen marşlar, türküler ve okul şarkılarının öğretimine, öğretmenlerin kullandıkları eşlik çalgılarının etkiliklerinin karşılaştırıldığı bu çalışma, deneysel bir çalışmadır. Araştırmanın deneysel deseni, gerçek deneme modellerinden ? Tek grup öntest - sontest model?dir. Araştırmanın çalışma grubunu Konya Karaciğan ilköğretim Okulunun üç şubeden oluşan 6. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. İlköğretim müzik dersi müfredatı incelenerek, yardımcı kaynaklar taranarak, uzman görüşlerinden faydalanılarak seviye bakımından birbirine denk 3 türkü, 3 marş, 3 okul şarkısı belirlenmiştir. Derslerde kullanılan çalgıların belirlenen parçaların öğretilmesine olan etkilerini ölçmek amacıyla ?yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu? oluşturulmuştur. Dokuz haftalık şarkı öğretimi sonunda "yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu" doldurularak son test verileri elde edilmiştir. "Yapılandırılmış davranışsal beceri gözlem formu"nda öğrencilerin şarkıları öğrenme düzeylerini belirlemede Beşli Likert tipi ölçek kullanılmıştır. Deney sonucunda elde edilen veriler Spss istatistik programı ile t testi, one way Annova ve Scheffe testi kullanarak değerlendirilmiştir. Araştırma sonucuna göre öğretmen çalgısı olarak klasik gitarın kullanımının, okul şarkılarının ve türkülerin öğretiminde blok flüt kullanımına ve herhangi bir çalgı kullanılmamasına göre daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study in which the comparison of the effects of the instrumants which are used by teachers to marches, folk and school songs studied in second level primary schools is an experimental study. This study's experimental pattern is the ''pretest - finaltest single grupped model'' which is among the real attempt models whose scientific degree is the highest. Students from Karacihan Primary School were chosen in order to build the working group of the study. Analysing the primary education lesson cirruculum, checking the helping sourses and taking oppinions of experts, 3 folk songs, 3 marches and 3 school songs level with eachother were composed. ''Configured behaviour ability observation form'' has been built in order to find the effects of instruments in choosen songs which are going to be used during lessons. Configured behaviour ability observation form was filled up and final test datas was obtained end of the nine week song teaching. Fivehold scale type has been used in the configured behaviour ability observation form for determine the students songs learning level. Datas which obtained from experiments was evaluated with using Spss statistical program, t-test, one way Annova and Scheffe test. According to conclusion of the study, using classical guitar as the teacher's instrument will be more sufficient than using flute or another instrumant in teaching of folk and school songs. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject School songs tr_TR
dc.subject Classical guitar tr_TR
dc.subject Okul şarkıları tr_TR
dc.subject Şarkı öğretimi tr_TR
dc.subject Klasik gitar tr_TR
dc.subject İlköğretim tr_TR
dc.subject Primary education tr_TR
dc.subject Müzik aletleri tr_TR
dc.subject Musical instruments tr_TR
dc.subject Müzik eğitimi tr_TR
dc.subject Music education tr_TR
dc.subject Çocuk şarkıları tr_TR
dc.subject Child songs tr_TR
dc.title İlköğretim ikinci kademede şarkı öğretiminde kullanılan eşlik çalgılarının etkililiğinin karşılaştırılması tr_TR
dc.title.alternative The comparison of the effectiveness of the accompany instruments used in teaching songs in primary schools second grades tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account