Selcuk University Digital Archive Systems

Spor yayınlarında görüntü dilinin kullanımı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kazaz, Mete
dc.contributor.author Kartal, Halit
dc.date.accessioned 2015-03-02T13:09:37Z
dc.date.available 2015-03-02T13:09:37Z
dc.date.issued 2011-04-25
dc.identifier.citation Kartal, H. (2011). Spor yayınlarında görüntü dilinin kullanımı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1672
dc.description.abstract Değişen ve gelişen toplumsal yapı ile birlikte bireylerin yaşam şartları da değişmiştir. Özellikle teknolojinin günlük yaşantı içerisinde etkisi arttıkça birey de toplumsal yaşantısını bu duruma göre değiştirmeye başlamıştır. Daha önce işe giden ve işten arta kalan vaktini ise dinlenmeye ayıran birey, teknolojinin gelişmesi ile birlikte daha fazla serbest zamana sahip olmuş ve bu zamanı değerlendirme arayışına girmiştir. Bu noktada devreye giren televizyon, çalışmaktan arta kalan serbest zamanda bireyleri ekran başında tutmayı amaçlamakta ve bunun içinde toplumun büyük bir kısmı tarafından ilgi ile takip edilmekte olan spor olgusunu kullanmaktadır. Sporun büyük kitleler tarafından takip edilmekte olması televizyon yayınlarının önemli bir kısmının spor yayınlarına ayrılmasına neden olmaktadır. Kitlelerin ilgisini çekebilmek ve canlı tutabilmek için spor yayınlarına büyük önem vermekte olan televizyon, teknolojik yenilikleri de ilk olarak spor programlarında kullanmakta ve bu alana ne kadar önem verdiğini göstermektedir. İzleyicilerin ilgisini çekmek için en güçlü silahı olan görüntüyü kullanmakta olan televizyon, neyi gösterdiğinden çok nasıl gösterdiği ile ilgilenmekte ve bu şekilde ilgiyi yüksek tutmaya çalışmaktadır. Bu çalışma televizyon spor yayınlarında görüntü dilinin kullanımını inceleyerek, izleyicilerin ilgisini çekmek için ne gibi görsel sunum teknikleri ve unsurlarından yararlanıldığını incelemektedir. Çalışmanın teorik çerçevesini oluşturan birinci bölüm spor kavramı ve spor-televizyon birlikteliği üzerinde durmakta, ikinci bölüm ise televizyon programlarında kamera ve görüntü unsurlarını incelemektedir. Çalışmanın uygulama kısmını oluşturan üçüncü bölümde ikinci bölümde incelenen kamera ve görüntü unsurlarının kullanımı örnek spor yayınları üzerinde incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Individual?s lifestyle is changing as the social structure changes and develops. Especially, as the role of technology in our daily lives increases, people are changing their social lifestyle according to this situation. People were going to work, and using their free time for relaxing before, however, the advances in technology gave individuals more free time, and they are looking for ways to make use of their time. At this point, television has a role. Television aims to make people spend their time watching it. Because sports is liked by many people in the society, sports is used to make people watch television. A great portion of television broadcasts consists of sports programs. To be able to attract the attention of masses and keep this attention alive, television pays a lot of importance to sports programs and uses new technology for the first time in these programs. Visuals are the most powerful tool to attract viewers? attention in television. It deals not with what is shown, but how it is shown. This study examines the visual language in sports programs broadcasted in television and what types of visual techniques and elements are used to attract viewers? attention. The first part of the study, which constitutes the theoretic framework, focuses on sports concept and sports ? television relationship. The second part examines camera and image elements in television programs. . The third part is the practical part of the study. In this part, the usage of camera and image elements in selected sports programs were examined. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Spor tr_TR
dc.subject Sport tr_TR
dc.subject Visual languange tr_TR
dc.subject Televizyon yayınları tr_TR
dc.subject Television broadcasts tr_TR
dc.subject Görsel dil tr_TR
dc.title Spor yayınlarında görüntü dilinin kullanımı tr_TR
dc.title.alternative Use of the visual language in sports broadcasts tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account