Selcuk University Digital Archive Systems

Erendiz Atasü: Hayatı-eserleri-sanatı

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özcan, Mustafa
dc.contributor.author Suroğlu, Kezban
dc.date.accessioned 2015-03-02T12:42:24Z
dc.date.available 2015-03-02T12:42:24Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Suroğlu, K. (2011). Erendiz Atasü: Hayatı-eserleri-sanatı. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1667
dc.description.abstract Bu çalışma, Cumhuriyet dönemi kadın yazarlarından olan Erendiz Atasü'nün sanat anlayışını; hayatı ve eserleri çerçevesinde belirlemek amacıyla yapılmıştır. Tezimiz, giriş ve sonuç hariç yedi bölümden oluşmuştur. Giriş bölümünde Cumhuriyet'ten sonraki kadın yazarlar hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Birinci bölümde Erendiz Atasü'nün hayatıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Tezin ikinci bölümünde yazarın ?öykü?, ?roman? ve ?deneme? türünde yazmış olduğu eserler, genel hatlarıyla tanıtılırken, üçüncü bölümde yazarın sanat anlayışı, sanat hayatı, feminizmi benimsemesinin sebebi, beslendiği kaynaklar incelenmiştir. Atasü'nün sanat anlayışı belirtildikten sonra dördüncü bölümde öykü, beşinci bölümde roman, altıncı bölümde ise deneme türündeki kitapları tek tek incelenmiştir. Öykü ve roman anlayışı, denemeci yönü ortaya konulmuştur. Eserlerin dil ve üslûp özelliği ise yedinci bölümde belirtilmiştir. Sonuç bölümünde çalışmanın tamamından ortaya çıkarılan sonuçlar tespit edilmiş ve yazarın Türk edebiyatındaki yeri belirlenmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract This study is aimed to determine the framework of the understanding of art, life and works carried out of the Erendüz Atasü who was one of the women writers of the Republic period. Our thesis is composed from seven parts except introduction and result. In introduction section a general assesment was made about women writers after republic period. The first chapter gives information about Erendiz Atasü?s life. In second part of the thesis author?s ?story?, ?novel? and ?essay? are introduced in general terms. In third section, authors understanding of art, art life and reasons of appropriating from feminism and her sources are inspected. After authors understanding of art specified,in forth section authors short stories, in fifth section novels, in sixth section essay books are examined one by one. Her story and novel concept and her essayist aspect presented. Her work's feature of language and style mentioned in seventh chapter In the conclusion section, results from all of the study were identified and authors place in Turkish lecture tried to be determined. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Erendiz Atasü tr_TR
dc.subject Biyografi tr_TR
dc.subject Biography tr_TR
dc.subject Türk edebiyatı tr_TR
dc.subject Turkish literature tr_TR
dc.title Erendiz Atasü: Hayatı-eserleri-sanatı tr_TR
dc.title.alternative Life works of art Erendiz Atasü tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account