Selcuk University Digital Archive Systems

İçeriçumra kasabası (Çumra/Konya) folkloru üzerine incelemeler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gönen, Sinan
dc.contributor.author İlden, Ahmet
dc.date.accessioned 2015-03-02T12:37:29Z
dc.date.available 2015-03-02T12:37:29Z
dc.date.issued 2013-04-04
dc.identifier.citation İlden, A. (2013). İçeriçumra kasabası (Çumra/Konya) folkloru üzerine incelemeler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1664
dc.description.abstract İçeriçumra, Konya-Karaman yolu üzerinde bulunan tarihî, kültürel, ekonomik ve sosyal yönden gelişmiş bir yerleşim merkezidir. 6977 nüfuslu beldenin (2012 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre) tarihî derinliği, insanlar arasındaki akrabalık bağlarının girift bir yapı oluşturmasına, gelenek ve göreneklerin çeşitlenmesine ortam hazırlamıştır. İşte beldenin bu tarihsel ve toplumsal yapısı İçeriçumra Kasabası (Çumra/Konya) Folkloru Üzerine İncelemeler adlı çalışmamızın oluşmasına ortam hazırlamıştır. Tezimizde İçeriçumra iki bölüm halinde ele alınmıştır. Birinci bölüm; kasabanın genel hatlarıyla incelenmesi, ikinci bölümü ise folkloru üzerine kurulmuştur.Birinci bölümde beldenin tarihsel yapısı, isminin doğuşu, ekonomik, coğrafî, iklimsel ve siyasî özelliklerine dair bilgiler verilmiş, belirtilen konular, farklı araştırmacılar kaynak gösterilerek ele alınmıştır. Kasabanın tarihsel süreci konusunda Mehmet Kınalı'nın İçeriçumra, İzzet Sak'ın 10-11 ve 47 Numaralı Konya Şer'iye Sicilleri, Münir Atalar'ın Hac Yolu Güzergâhı ve Masrafı (Karayolu, 1253/1837), Betül Özger'in 74/F-4 Numaralı Konya Şer'iye Sicili'ne Göre Sosyal, İdari Dini, Hukuki ve Kültürel Açıdan Konya ve Mehmet Ali Güven'in 33 Numaralı Konya Şer'iye Sicili (Değerlendirme ve Transkripsiyon) adlı çalışmalarından faydalanılmıştır.Aynı bölümde ele alınan diğer konular ile ilgili olarak İçeriçumra Belediyesi birimlerinden, elektronik kaynaklardan ve Haşim Karpuz'un Türk Kültür Varlıkları Envanteri adlı eserinden yararlanılmıştır.İkinci bölüm İçeriçumra Folkloru adını taşımakta ve çalışmamızın asıl yekûnunu oluşturmaktadır. Bu ana başlık altında 12 alt bölümden teşekkül olan bu kısmı; yazılı kaynaklar ve beldeden yapılan derlemeler şekillendirmiştir. Bölümün ağırlık noktasını derlemeler oluşturmuştur. Bu sayede kasaba sakinlerinin hafızalarında bulunan ürünler, yazıya geçirilmiş ve kaybolmaya yüz tutmuş gelenek ve göreneklerin unutulması engellenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract İçeriçumra, on the way to Konya-Karaman historical, cultural, economic and socially is a developed settlement. Borough with a population of 6,977 (of 2012 according to address-based population registration system), historical depth, created the environment of the intricating ties of relationship between people and diversification of customs and traditions. Here is histori caland social structure of the borough created the environment of the formation of our study named Town Of İçeriçumra (Çumra / Konya) Explorations in Folklore.İçeriçumra is discussed in two parts in our thesis. The first chapter is an overview of the town's investigation, the second part is based on the folklore. In the first chapter the historical structure of the borough, name's birth, economic, geographic, climatic and political information is given as to the properties,the specified matters are discussed different researchers by showing its source. About the process of the history of the town, Mehmet Kınalı's İçeriçumra, İzzet Sak's 10-11 and 47 Numbered Sharia Court Registries in Konya, Münir Atalar's Pilgrimage Route, Route and Costs (Highway, 1253/1837), Betül Özger's to 74/F-4 Numbered Konya Sharia Registry, Social, Administration Religious, Legal and Cultural Perspective of Konya and Mehmet Ali Güven's 33 Numbered Konya Sharia Registry (Evaluation and Transcription) named works were utilized. About other issues taken up in the same section, the Municipality of İçeriçumra units, electronic sources and the work of Haşim Karpuz's Inventory Assets of Turkish Cultur were utilized. The second part of our study bears the name of Folklore of İçeriçumra and is formed the main sum. This main topic of this section, which formed 12 sub-sections, has been shaped by thev written sources and compilations which have been done from the borough. Compilations are formed main point of the section. In this way, the products in the memory of the inhabitants of the town are transcribed and the edge of extinction of custums and traditions forgotten is prevented. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Konya tr_TR
dc.subject Çumra tr_TR
dc.subject İçeriçumra Kasabası tr_TR
dc.subject Halk bilimi tr_TR
dc.subject Folklore tr_TR
dc.subject Örf ve adetler tr_TR
dc.subject Manners and customs tr_TR
dc.title İçeriçumra kasabası (Çumra/Konya) folkloru üzerine incelemeler tr_TR
dc.title.alternative İçeriçumra town (Çumra / Konya) explorations in folklore tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account