Selcuk University Digital Archive Systems

The structures of the Middle-Age in the Seyitgazi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Erdemir, Yaşar
dc.contributor.author Sağın, Neslihan
dc.date.accessioned 2015-03-02T11:24:55Z
dc.date.available 2015-03-02T11:24:55Z
dc.date.issued 2011-11-12
dc.identifier.citation Sağın, N. (2011). The structures of the Middle-Age in the Seyitgazi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1643
dc.description.abstract Verimli tarım arazilerinin bulunduğu bir ovada bulunan Seyitgazi ve çevresi Antik dönemden itibaren yoğun bir yerleşime sahne olmuştur. Özellikle 11. yüzyıldan sonra Anadolu'ya dalgalar halinde gelen Türkmen boylarının yoğunlukla yerleştiği bir bölge olması, Selçuklu ile Bizans arasında sınır teşkil etmesinden dolayı önemini sürdürmüştür. İlk kuruluşu Selçuklu döneminde yapılan yapılarla oluşan Seyitgazi Külliyesi, Seyit Battal Gazi kimliğinden ötürü daha sonraki dönemlerde de önemini korumuş ve özellikle Osmanlı döneminde külliye eklenen yapılar ile bugünkü şeklini kazanmıştır. Bölgede gerçekleştirilen araştırmaların ortaya koyduğu en önemli sonuçlardan biri Seyit Battal Gazi Kimliği çevresinde yüzyıllardan beri oluşturulan Seyitgazi Kültünün, bölgede tespit edilen diğer yapılar üzerinde ve sosyal yaşamda da oldukça belirleyici bir rol oynadığıdır. Çalışmada Seyitgazi türbesi çevresinde oluşturulan külliye ile birlikte bölgede 13. ? 15. yüzyıllara tarihlenen yapılar mimari açıdan incelenmiş ve bölgede tespit edilen benzer özellikteki yapılar ile karşılaştırılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Seyitgazi and its surroundings which are located on a fertile agriculture land have been a reason for crowded settlement since the Ancient period. Especially, it continues to be important for being a border between Byzantine and Seljuk on which the Turkmenians settled commonly who came Anatolia in crowds. The Islamic Social Complex of Seyitgazi which was composed with the structures made in the beginning of Seljuk period protects its importance thanks to its name of Seyit Battal Gazi, and especially, it became a social complex as it is today with those structures made in the Ottoman period. One of the important reasons which researches revealed on this area that the complex of Seyitgazi has been a leading role on these ancient structures and social life with its name of Seyit Battal Gazi for centuries. In this research, this complex composed around Seyitgazi and ancient structures made in the 13th and 15th centuries were examined architecturally, and they were tried to be evaluated by comparing with the similiar structures found on this area. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Seyitgazi tr_TR
dc.subject Ortaçağ tr_TR
dc.subject Mimari tr_TR
dc.subject Middle Ages tr_TR
dc.subject Architecture tr_TR
dc.subject Eskişehir tr_TR
dc.subject Mimari yapılar tr_TR
dc.subject Architectural structures tr_TR
dc.title The structures of the Middle-Age in the Seyitgazi tr_TR
dc.title.alternative The structures of the Middle-Age in the Seyitgazi tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account