Selcuk University Digital Archive Systems

Millî Kütüphane'deki 06 HK 578 numaralı şiir mecmuası (103b-233a, inceleme-metin)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sevgi, Ahmet
dc.contributor.author Aldırmaz, Volkan
dc.date.accessioned 2015-02-24T13:10:34Z
dc.date.available 2015-02-24T13:10:34Z
dc.date.issued 2013-05-23
dc.identifier.citation Aldırmaz, V. (2013). Millî Kütüphane'deki 06 HK 578 numaralı şiir mecmuası (103b-233a, inceleme-metin). Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1585
dc.description.abstract Çalışmamız, Millî Kütüphane'deki 06 HK 578 numaralı mecmuanın tanıtımı ile transkripsiyonlu metninden oluşmaktadır. Metni hazırladıktan sonra mecmuadaki beyitleri yayımlanmış divanlardaki beyitlerle karşılaştırdık ve aradaki farkları gösterdik. Divanlarda bulunmayan beyitleri de ayrıca belirttik.Bir şiir mecmuası olan eser, 233 varaktır. Bu çalışmada ise 104'üncü varaktan sonrası ele alınmıştır (103b-233a). İncelenen bu bölümde 86 şaire ait 1112 beyit, ayrıca şairini tespit edemediğimiz 441 beyit olmak üzere toplam 1553 beyit vardır. Bu beyitler gazel, kaside ve rubaî vezinleriyle yazılmıştır. En fazla beyit Sâbit'ten alınmış olup daha sonra Bâkî, Tecellî ve Nâbî; Şehrî, Sabrî, Mezâkî, Fasîh ve Fuzulî gelir. Çalışmamızda, klasik edebiyatımızın metin kaynakları arasında yer alan şiir mecmualarının önemine dikkat çekilmektedir. Anahtar Kelimeler: Klasik Türk edebiyatı, şiir, mecmua. tr_TR
dc.description.abstract Our study consists of introduction of Journal No: 06 HK 578 In The National Library The Section of Trust Treasure and transcriptional text. We compared the poems in journel with the poems in divan after preparing the text and showed difference between them. We also mentioned the poems not contained in Divan.The work that is a journel of poetry is 233 pages. In this study, pages after 104 are examined (103b-233a). There are 1553 couplets in this part. The poems had been written as The Lyric verse. The Lyric verse takes place in journel at most. The highest number of poems was taken from Sâbit, and then, Bâkî, Tecellî and Nâbî; Şehrî, Sabrî, Mezâkî, Fasîh and Fuzulî follow him. Our study draws attention to the journels of poetry amang the classical text sources of ourt literature. Key Words: Classic Turkish literature, poem, journal . tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Şiir tr_TR
dc.subject Mecmua tr_TR
dc.subject Poem tr_TR
dc.subject Journal tr_TR
dc.subject Klasik Türk Edebiyatı tr_TR
dc.subject Classic Turkish Literature tr_TR
dc.subject Türk Edebiyatı tr_TR
dc.subject Turkish Literature tr_TR
dc.title Millî Kütüphane'deki 06 HK 578 numaralı şiir mecmuası (103b-233a, inceleme-metin) tr_TR
dc.title.alternative Poetry of journal number 06 HK 578 in the national library (103b-233a, examine-text) tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account