Show simple item record

dc.contributor.author Aksoy, Metin
dc.date.accessioned 2019-03-18T10:27:47Z
dc.date.available 2019-03-18T10:27:47Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Aksoy, M. (2011). Avusturya ve Türkiye-AB ilişkileri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, (22), 33-57. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14881
dc.description URL: http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28413/302346 tr_TR
dc.description.abstract Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri yarım asrı geride bırakırken, bu süre zarfında duraklamalar, hızlanmalar ve yerinde sayışlar yaşansa da bir türlü 1963’de imzalanan Ankara Antlaşması’nın öngördüğü tam üyelik süreci gerçekleşememiştir. 2005’de başlayan müzakere süreci doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri öngörülen başlıkların akıbetine endekslenmiş konumdadır. Müzakere süreci, AB adayı bir ülkenin Birliğe “tam” üye olabilmek için ulusal mevzuatını AB müktesebatına (acquis communatiare) “tam” uyumlaştırma dönemidir. Ancak Türkiye belirtilen standart süreci normal bir aday ülke gibi yürütememektedir. Bugüne kadar toplam on üç fasıl müzakerelere açılırken sadece “Bilim ve Araştırma” faslı geçici olarak kapatılmış ve sekiz başlık ise çeşitli gerekçelerle bloke edilip müzakerelere dahi başlanamamıştır. Bu durum, Türkiye-AB ilişkilerini belirsiz bir sürece soktuğu gibi ilişkilerin geleceğiyse büyük bir tartışma konusu olmuştur. İlişkilerin belirsiz bir sürece ilerlemesindeki en büyük etkenlerden birisi de müzakereler olumlu sonuçlansa dahi Türkiye’nin AB üyeliğini referanduma götüreceğini açıklayan başta Avusturya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerinin tutumudur. Bu çalışmada Avusturya’nın Türkiye-AB ilişkilerine bakışı analiz edilerek iki ülke arasındaki ilişkilerin dünü, bugünü ve yarını değerlendirilecektir. tr_TR
dc.description.abstract Turkey -EU Relations has started in 1963 with Ankara agreement. After this agreement, stagnation, acceleration and marking time were seen during the Relations. However, Turkey full membership of EU hasn’t realised since acceptance of 1963 Ankara Agreement by both sides. Additionally, Turkey membership negotiation process is index to destiny of estimating prevision in accordance with 2005 full membership talking. Negotiation process is depends on full harmonization that candidate members has to provide determined conditions and levels of Acquis Communitaire of EU over its own. But the negotiation isn’t run as normal member countries which have already had during membership process. There are totally 12 hearing, was opened for negotiations, “Science and Research” hearings were closed temporarily and the other eight subjects were blocked until now by the member countries. This condition makes relations more ambiguous between Turkey and EU, also the future of relations becomes a discussion issue. The main reason of ambiguous relation is based on some EU countries attitudes, such as Austria, it leads attitudes to claim a referendum in order to prevent membership of Turkey. In this article, I will investigate to analyze the perspective of Austria toward relations between Turkey and the EU in order to evaluate past, present and future of relations between two countrie tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Avusturya tr_TR
dc.subject Siyasi partiler tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Austria tr_TR
dc.subject Political parties tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.title Avusturya ve Türkiye-AB ilişkileri tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account