Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye'de enflasyon ve enflasyon hedeflemesi uygulamasının değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Peker, Hasan Sencer
dc.date.accessioned 2019-03-18T10:16:00Z
dc.date.available 2019-03-18T10:16:00Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Peker, S. (2011). Türkiye'de enflasyon ve enflasyon hedeflemesi uygulamasının değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, (22), 487-506. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14879
dc.description URL: The failures of the strategies of monetary targeting, interest rate and exchange rate targeting have forced many countries to seek a new monetary policy to deal with problem of inflation. The inflation targeting regime, put into practice in New Zealand in 1990, has been applied as monetary policy strategy in many countries. In Turkey, inflation targeting policy has become a major issue in the late 1990s. Some arguments were raised with the commencement of preparations and arrangements in late 2001. However the Central Bank of the Turkish Republic initiated implicit inflation targeting in the beginning of 2003 and it attained the preconditions and started inflation targeting regime in 2006. In this study, it is aimed to argue that if inflation targeting policy of Central Bank of the Turkish Republic, who considers the inflation targeting regime as the most influent instrument in obtaining and maintaining, price stability. In this study, which was carried out with two methods, first step, the inflation targeting experiments are examined in developing countries group –which Turkey belongs to- by comparing to other monetary policies. Second step, is a case study in which real numbers and rates are evaluated. tr_TR
dc.description.abstract 1990’ların başında ilk defa Yeni Zelanda tarafından uygulanmaya başlanan enflasyon hedeflemesi rejimi, Yeni Zelanda ve daha sonra uygulandığı ülkelerdeki başarılı sonuçları sayesinde, birçok ülkede uygulanmıştır. Türkiye’de ise enflasyon hedeflemesi 1990’ların sonlarına doğru tartışılmaya başlanmış ve 2001 yılı sonunda enflasyon hedeflemesi rejimine geçiş hazırlıkları da bu tartışmaları hızlandırmıştır. Yapılan hazırlıkların ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2002 yılından itibaren örtük enflasyon hedeflemesi uygulamış, Ocak 2006 tarihine kadar gerekli önkoşulları sağlamıştır. Bu çalışmada, enflasyon hedeflemesi rejimini fiyat istikrarının sağlanması konusundaki en etkili araç olarak gören Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının uygulamada bu güne kadarki eylemlerinin tartışılması amaçlanmıştır. İki aşamada yapılan bu araştırmanın birinci aşamasında teorik inceleme yapılmış ve diğer para politikaları ile karşılaştırılarak Türkiye’nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülkeler grubundaki enflasyon hedeflemesi uygulamaları incelenmiştir. Daha sonra ise, gerçek rakamların üzerinde değerlendirmelerin yapıldığı vaka çalışmalarıdır. tr_TR
dc.description.abstract The failures of the strategies of monetary targeting, interest rate and exchange rate targeting have forced many countries to seek a new monetary policy to deal with problem of inflation. The inflation targeting regime, put into practice in New Zealand in 1990, has been applied as monetary policy strategy in many countries. In Turkey, inflation targeting policy has become a major issue in the late 1990s. Some arguments were raised with the commencement of preparations and arrangements in late 2001. However the Central Bank of the Turkish Republic initiated implicit inflation targeting in the beginning of 2003 and it attained the preconditions and started inflation targeting regime in 2006. In this study, it is aimed to argue that if inflation targeting policy of Central Bank of the Turkish Republic, who considers the inflation targeting regime as the most influent instrument in obtaining and maintaining, price stability. In this study, which was carried out with two methods, first step, the inflation targeting experiments are examined in developing countries group –which Turkey belongs to- by comparing to other monetary policies. Second step, is a case study in which real numbers and rates are evaluated. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Enflasyon hedeflemesi tr_TR
dc.subject Fiyat istikrarı tr_TR
dc.subject Para politikası tr_TR
dc.subject Inflation targeting tr_TR
dc.subject Price stability tr_TR
dc.subject Monetary policy tr_TR
dc.title Türkiye'de enflasyon ve enflasyon hedeflemesi uygulamasının değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative İnflation in Turkey and evaluation of inflation targeting practice tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account