Selcuk University Digital Archive Systems

Ekonomik büyüme farklılıklarının incelenmesi: oecd ülkeleri için bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Umutlu, Göknur
dc.contributor.author Yılmaz, Fatih Alpaslan
dc.contributor.author Günel, Selin
dc.date.accessioned 2019-03-14T11:38:18Z
dc.date.available 2019-03-14T11:38:18Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Umutlu, G., Yılmaz, F. A., Günel, S. (2011). Ekonomik büyüme farklılıklarının incelenmesi: oecd ülkeleri için bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, (22), 351-372. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14878
dc.description URL: http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28413/302360 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, beşeri sermaye endeksleri ve kurumların etkinliğinin ekonomik büyüme üzerindeki etkisini tespit etme ve aynı zamanda yakınsama hipotezi açısından geçerliliğini test etmektir. Bu amaçla, çalışmada 29 OECD ülkesinin 2000–2007 dönemine ait yıllık verileri, Mankiw–Romer–Weil (MRW) modeli kullanılarak, panel veri regresyon analizi ile ekonometrik açıdan incelenmektedir. Analiz sonuçlarına göre, beşeri sermaye endekslerinden eğitimin ekonomik büyümeyi pozitif, sağlığın ise ekonomik büyümeyi negatif yönde etkilediği görülmektedir. Kurumların etkinliğini belirlemede kullanılan mülkiyet hakkı değişkeni ise ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkilemektedir. Yakınsama hipotezinin incelenen dönemler itibariyle geçerli olduğu sonucuna ulaşılmıştır tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is to investigate the effect of human capital index and effectiveness of institutions on economic growth and the validity of convergence hypothesis. In this study, for this purpose, the effect of human capital index and effectiveness of institutions on economic growth is analyzed econometrically by using Mankiw–Romer–Weil (MRW) model and employing panel data regression analysis in the sample of 29 OECD countries for the period between the years 2000 and 2007. Analysis results imply that education which is the indicator of human capital index has a positive effect on economic growth and health which is the indicator of human capital index has a positive effect on economic growth. Property rights which is the indicator of institutions’ effectiveness has a positive effect on economic growth. Validity of convergence hypothesis through the investigation period is also supported in the study. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Ekonomik büyüme tr_TR
dc.subject Yakınsama hipotezi tr_TR
dc.subject Beşeri sermaye tr_TR
dc.subject Panel veri analizi tr_TR
dc.subject Economic growth tr_TR
dc.subject Convergence hypothesis tr_TR
dc.subject Human capital tr_TR
dc.subject Panel data analysis tr_TR
dc.title Ekonomik büyüme farklılıklarının incelenmesi: oecd ülkeleri için bir uygulama tr_TR
dc.title.alternative İnvestigation of economic growth differences from the convergence hypothesis prespective: an implication for oecd countries tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account