Selcuk University Digital Archive Systems

Otel işletmelerini işgörenlerinin tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma (İstanbul ve Ankara illerinin araştırılması)

Show simple item record

dc.contributor.author Türkmen, Fatih
dc.contributor.author Artuğer, Savaş
dc.date.accessioned 2019-03-14T11:24:43Z
dc.date.available 2019-03-14T11:24:43Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Türkmen, F., Artuğer, S. (2011). Otel işletmelerini işgörenlerinin tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma (İstanbul ve Ankara illerinin araştırılması). Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11, (22), 229-254. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14877
dc.description URL: http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28413/302354 tr_TR
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, turizm işletmeleri içinde önemli bir paya sahip olan otel işletmelerinde çalışan iş görenlerin tükenmişlik düzeylerini belirlemektir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, konuyla ilgili olarak yapılan araştırmalarda da en yaygın olarak kullanılan “Maslach Tükenmişlik Modeli”nden faydalanılmıştır. Araştırma 2010 yılının Haziran-Temmuz ayları içerisinde İstanbul ve Ankara’da faaliyet gösteren 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde yapılmıştır. Araştırma sonuçları, duygusal tükenme boyutuna ilişkin olarak İstanbul ilinde çalışanların Ankara ilinde çalışanlara oranla daha fazla duygusal tükenme yaşadıklarını ve aynı boyut paralelinde cinsiyet açısından erkeklerin kadınlara oranla daha fazla duygusal tükenme yaşadıklarını göstermektedir. Kişisel başarı boyutu kapsamında İstanbul ilinde çalışanların Ankara’da çalışanlara oranla daha fazla kişisel başarıya sahip oldukları belirlenmiştir. Duyarsızlaşma boyutuyla ilgili olarak da Ankara’daki çalışanların İstanbul’da çalışanlara göre, erkeklerin kadınlara göre ve bekârların evli olanlara göre daha fazla duyarsızlık içerisinde oldukları ortaya çıkmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The aim of this study is determine burn out level of hotel employees who are the most important in hotel industry. The “Maslach Burn Out Inventory” is used in order to collet data. The study performed in 4 and 5 stars hotel employees who work in İstanbul and Ankara in 2010 into June and July. The study results show that employees who work in İstanbul have more emotional exhaustion than Ankara, in addition male employees have more emotional exhaustion than female employees. The employees who work in İstanbul have more personal accomplisment than Ankara. The employees who work in Ankara have more depersonalization than İstanbul and also male employees have more depersonalization than female employees. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Tükenmişlik sendromu tr_TR
dc.subject Otel işletmeleri tr_TR
dc.subject İş gören tr_TR
dc.subject Burn out tr_TR
dc.subject Hotel enterprises tr_TR
dc.subject Employee tr_TR
dc.title Otel işletmelerini işgörenlerinin tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma (İstanbul ve Ankara illerinin araştırılması) tr_TR
dc.title.alternative A research on burn out level of houtel employees (compare the İstanbul and Ankara province) tr_TR
dc.type Article tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account