Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Otel işletmelerini işgörenlerinin tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma (İstanbul ve Ankara illerinin araştırılması)

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.