Selcuk University Digital Archive Systems

Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri adlı eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası

Show simple item record

dc.contributor.author Kaplan, Emine Sicim
dc.date.accessioned 2019-03-04T07:48:33Z
dc.date.available 2019-03-04T07:48:33Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.citation Kaplan, E. S. (2018). Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri adlı eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (40), 45-60. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14731
dc.identifier.uri https://dx.doi.org/10.21497/sefad.515028
dc.description.abstract Günümüz modern toplumu, tarih bilgisini çoğunlukla roman, hikâye vb. edebî eserlerden ve televizyon, sinema vb. görsel alanlardan oluşturmaktadır. Bu alanlarda kurgu unsurunun ön planda olduğunu göz önünde bulundurursak, aktarılan her hatalı bilgi, toplumun belleğinde yanlışlar ve önyargılar oluşturacaktır. Bu çalışmada, Ertuğrul Firkateyni faciası olayının, farklı zamanda ve farklı dilde yazılan iki edebî esere yansıması incelenmiştir. İlk romanın yazarı Ömer Ertur’un kitabı Japonca, İngilizce ve Türkçe olmak üzere üç dilde yayımlanmıştır. Bu yüzden Japonya ve Avrupa’da oluşacak Türk imajı açısından oldukça önem taşımaktadır. Ertur romanında, gerçeğe dayalı bir kurgu olmasına rağmen Ertuğrul Fırkatyeni faciası ile ilgili her ayrıntıyı tarihi gerçekçiliğe sadık kalarak vermiş, olayları tarihi bir araştırma kitabı niteliğinde bütün boyutları ile ele almıştır. Diğer romanın yazarı Burhan Arif Ongun’un eseri, Ertuğrul Fırkateyni faciası üzerine yazılan ilk romandır ve bu yüzden oldukça önemlidir. Ancak Ongun romanında, Ertuğrul Fırkateyni faciası olayını ayrıntısı ile anlatmak yerine konuyla alakası olmayan hayali bir dünya yaratmıştır. Eser, tarihi romandan ziyade aşk romanı niteliği taşımaktadır. tr_TR
dc.description.abstract History knowledge of today's modern society is mostly composed of literary works such as novels, stories and visual areas such as television, cinema, etc. If we consider that the fiction elements are prioritized in these areas, any misinformation conveyed will create mistakes and prejudices in the memory of the community. In this study, the reflection of Ertugrul Frigate disaster on two literary works written at different times and different languages has been examined. The author of the first novel is Omer Ertur and his book was published in Japanese, English and Turkish languages. Therefore, this novel is very important for the image of the Turkish in Japan and Europe. Ertur has given every detail about Ertugrul Frigate disaster in true faith and examined the events in all its dimensions as a historical research book although there is a fiction based on facts in his novel. The author of the other novel is Burhan Arif Ongun. His book is the first novel written about Ertugrul Frigate disaster and when considered from this point of view, it is very important. However, Ongun has not told much about Ertugrul Frigate disaster and created a fantasy world independent from the main cause. The work has the characteristics of a romance novel rather than a historical novel. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Ertuğrul Fırkateyni faciası tr_TR
dc.subject Türk edebiyatı tr_TR
dc.subject Japon edebiyatı tr_TR
dc.subject Tarihi roman tr_TR
dc.subject Türk-Japon ilişkileri tr_TR
dc.subject Ertugrul Frigate disaster tr_TR
dc.subject Turkish literature tr_TR
dc.subject Japanese literature tr_TR
dc.subject Historical novel tr_TR
dc.subject Turkish-Japanese relations tr_TR
dc.title Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan ve Üç Bahriyelinin Sevgilileri adlı eserlerde Ertuğrul Fırkateyni Faciası tr_TR
dc.title.alternative The Ertugrul Frigate Disaster in the literary works of Toruko Gunkan Erutū-rurugō no Kainan and Üç Bahriyelinin Sevgilileri tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Japon Dili ve Edebiyatı
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-9328-1192
dc.identifier.issue 40
dc.identifier.startpage 45
dc.identifier.endpage 60


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account