Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Doktora, Uluslararası İlişkiler Koleksiyonu

SBE, Doktora, Uluslararası İlişkiler Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Dmeral, Nabel Ashraf Anwar (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-19)
  Bu çalışmada, Ortadoğu'nun en önemli ve oldukça sorunlu ülkelerinden birisi olan Irak'ta, 2003 sonrası günyüzüne çıkan Şii-Sünni çatışmasının iç ve dış aktör analizini yapılacak ve bu durumun yerel, bölgesel ve uluslararası ...
 • Özşahin, Mustafa Cüneyt (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-02-12)
  Japonya örneği üzerinden insan güvenliği temelli diplomasinin ana motivasyonlarını anlamayı hedefleyen bu tez çalışmasında üç farklı konunun altı çizilmiştir. Öncelikle Soğuk Savaş sonrası dönemde ana akım ortodoks güvenlik ...
 • Özlük, Erdem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012-05-14)
  Bu tez, değişim ve dönüşüm kavramları arasında bir ayrım yaparak, devlet egemenliğinin özünü oluşturan insan topluluğu, territoryalite, otorite gibi unsurların anlamları/çağrışımları değişmiş olsa da, hala egemenlik ...
 • Sayın, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-01-13)
  Türkiye ve İran, aralarındaki ortak tarihi ilişkiler, yaşanmışlıklar ve deneyimler do-layısıyla Selçuklu ve Avrupa Birliği örneklerinde görüldüğü gibi, bölgede yeni bir işbirliği çabasına öncülük yapabilirler. Dünya ve ...
 • Özcan, Behiç (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011)
  Türk Dış Politikası'nda özellikle son on yılda yaşanan önemli değişim ve dönüşüm süreci ile Osmanlı tarihinin son döneminde yaşanan dönüşümler arasında çeşitli benzerlikleri bulunmaktadır. Bu çerçevede bu çalışma, Türkiye'nin ...

View more