Selcuk University Digital Archive Systems

Çalışanların örgütsel kimlik algılarının vatandaşlık davranışı üzerine etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Akatay, Ayten
dc.date.accessioned 2019-03-01T12:00:32Z
dc.date.available 2019-03-01T12:00:32Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Akatay, A. (2009). Çalışanların örgütsel kimlik algılarının vatandaşlık davranışı üzerine etkisi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 299-315. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14727
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28423/302692
dc.description.abstract Bu çalışmanın amacı, çalışanların örgütsel kimlik algılarının örgütsel vatandaşlık davranışını ne şekilde etkilediğini ortaya koymaktır. Araştırmada üniversite görev yapan akademisyenler hedef kitle olarak seçilmiş ve dağıtılan 500 anketten 180 adedi geri alınarak analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda çalışanların örgütsel kimlik algılarının örgütsel vatandaşlık davranışını pozitif yönde etkilediği bulunmuştur. Ayrıca örgütsel vatandaşlığın alt boyutları tek tek modele katılarak elde edilen sonuçlar incelendiğinde örgütsel kimlik algılarının en çok örgütsel vatandaşlığın alt boyutlarından nezaket üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Daha sonra sırasıyla sivil erdem, diğergamlık, centilmenlik boyutu üzerinde etkili olduğu ortaya konmuştur. Çalışanların örgütsel kimlik algılarının en az etkiyi verdiği boyut vicdanlılık olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuçların yanı sıra uygulamaya yönelik çeşitli değerlendirmeler ve öneriler sunulmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Purpose of this study is examined how perception of organizational identification moderates organizational citizenship behavior. Academic staff set as population of the research and 500 questionnaires have distributed and 180 of them collected back and analyzed. Findings indicate that perception of organizational identification moderates organizational citizenship behavior positively. Also when dimensions of organizational citizenship behavior have integrated to the model and analyzed, findings shows that perception of organizational identification moderates mostly coursty dimension of organizational citizenship behavior. Then perception of organizational identification moderates ordinarily civic virtue, altruism, sportsmanship. It was found that it has at least moderating affect on concientiousness dimension. Additional to these findings, the study ends by managerial conclusions and suggestions. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Örgütsel kimlik tr_TR
dc.subject Örgütsel kimlik algısı tr_TR
dc.subject Örgütsel vatandaşlık davranışı tr_TR
dc.subject Organizational identification tr_TR
dc.subject Organizational identification perception tr_TR
dc.subject Organizational citizenship behaviors tr_TR
dc.title Çalışanların örgütsel kimlik algılarının vatandaşlık davranışı üzerine etkisi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.authorID TR122494
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-8951-0570
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 16
dc.identifier.startpage 299
dc.identifier.endpage 315


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account