Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Döviz piyasalarında EWMA Modeli kullanılarak hesaplanan volatilite tahminlerinin test edilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.