Selcuk University Digital Archive Systems

Örgütsel verimliliğin geliştirilmesinin açık plan çalışma alanı tasarımı ile (açık büro) ilişkilendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Altınöz, Mehmet
dc.contributor.author Göral, Ramazan
dc.date.accessioned 2019-03-01T11:53:56Z
dc.date.available 2019-03-01T11:53:56Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Altınöz, M., Göral, R. (2009). Örgütsel verimliliğin geliştirilmesinin açık plan çalışma alanı tasarımı ile (açık büro) ilişkilendirilmesi. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 429-440. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14722
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28423/302698
dc.description.abstract Büro çalışma alanlarının geliştirilmesi önerildiğinde çok sık olarak akla gelen; “verimlilik üzerinde ne gibi etkiler bekleyebiliriz?” sorusudur. Yöneticiler ya da işverenler, büro tasarımı için yapılan yatırımların, kurumsal verimlilik ile ilgili getirilerini bilmek isterler. Ancak bu yatırımların, kurumsal verimlilik üzerindeki etkileri hakkında gerçekçi kestirimlerde bulunmak zordur. Bununla birlikte uygun tasarım için yapılan yatırımların, kurumsal verimlilik üzerinde bir etkisinin olduğu inkar edilemez ve bu durum verimlilik, çalışanlar ve büro ortamı arasındaki ilişkiler incelendiğinde tanımlanabilir hale gelmeye başlar. Bu bağlamda makalede bu ilişkiler konu edinilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract “What effect on productivity can be expect?” This question is commonly asked when improvements to the office environment are suggested. Business managers and boss want to be sure that investing in Office design will improve organizational productivity. However, it is difficult to provide a realistic estimate of the effect on organizational productivity. Besides, it is undeniable that the investments of suitable design has an effect on organizational productivity and this begins to be identifiable when the connections among productivity, employees and office envirenment are examined. In this sense, these connections are explained in the article. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Büro tr_TR
dc.subject Office tr_TR
dc.subject Açık plan ofis tr_TR
dc.subject Örgütsel verimlilik tr_TR
dc.subject Open plan office tr_TR
dc.subject Organizational productivity tr_TR
dc.title Örgütsel verimliliğin geliştirilmesinin açık plan çalışma alanı tasarımı ile (açık büro) ilişkilendirilmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi, Turizm İşletmeciliği
dc.contributor.authorID TR20669
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 16
dc.identifier.startpage 429
dc.identifier.endpage 440
dc.contributor.firstauthorID TR108558
dc.contributor.firstauthorID https://orcid.org/0000-0001-5932-7815


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account