Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Örgütsel verimliliğin geliştirilmesinin açık plan çalışma alanı tasarımı ile (açık büro) ilişkilendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.