Selcuk University Digital Archive Systems

Gıda sektöründe istatistiksel kalite kontrol grafiklerinin bir uygulaması

Show simple item record

dc.contributor.author Pekmezci, Aytaç
dc.date.accessioned 2019-03-01T11:38:20Z
dc.date.available 2019-03-01T11:38:20Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Pekmezci, A. (2009). Gıda sektöründe istatistiksel kalite kontrol grafiklerinin bir uygulaması. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 131-141. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14720
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28423/302687
dc.description.abstract Kalite kontrol grafikleri süreç kontrolü ve iyileştirilmesinde önemli bir yere sahiptir. İşletmelerdeki ürünlerin kalite düzeylerinin araştırılması ve kalite değişimlerinin belirlenmesi için istatistiksel kalite kontrol (İKK) tekniklerinden yararlanılmaktadır. İKK tekniklerinden en etkili ve en yaygın olanlarından biri kontrol grafikleridir. Bu çalışmanın amacı İKK tekniklerinden kontrol grafiklerini tanıtmak ve Muğla ilinde bulunan zeytinyağı fabrikası üzerine uygulamasını yapmaktır. Bu amaca yönelik olarak kalite kontrol grafiklerinin temelini oluşturan Shewhart kontrol grafikleri kullanılmıştır. Zeytinyağı işletmesinde üretilen zeytinyağında kalite göstergesi olarak kabul edilen asit başına fire oranındaki (ABFO) değişim incelenmiş ve kontrol altında olup olmadığı Shewhart türü X − s kontrol grafiği ile araştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract It is important that control and improvement of process is executed by quality control charts. Techniques of statistical quality control are essential tools in order to investigate quality levels and determine alternation of quality in which products are on corporation. One of the most effective and common of statistical quality control techniques is control charts. The aim of this study is to introduce the control graphics from the statistical quality control tecniques and to do an application for an olive oil factory in Muğla. The Shewhart quality control graphics which are the bases of quality control graphics have been examined to realise this aim. The variation of loss per acid which is expected as a quality indicator for the olive oil that is produced by corporation of olive oil has been examined and investigated whether under control or not by the X -s graphic. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Kalite tr_TR
dc.subject Quality tr_TR
dc.subject İstatistiksel kalite kontrol tr_TR
dc.subject Shewhart kontrol grafikleri tr_TR
dc.subject Statistical quality control tr_TR
dc.subject Shewhart control graphics tr_TR
dc.title Gıda sektöründe istatistiksel kalite kontrol grafiklerinin bir uygulaması tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.authorID TR148336
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0003-4020-0069
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 16
dc.identifier.startpage 131
dc.identifier.endpage 141


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account