Selcuk University Digital Archive Systems

Çocukerkil aile sisteminde satın alma davranışı

Show simple item record

dc.contributor.author Alagöz, Seda Başaran
dc.date.accessioned 2019-03-01T11:12:50Z
dc.date.available 2019-03-01T11:12:50Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Alagöz, S. B. (2009). Çocukerkil aile sisteminde satın alma davranışı. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 317-338. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14716
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28423/302693
dc.description.abstract Toplumda meydana gelen ekonomik, sosyal ve kültürel değişmeler, tüketim alışkanlıklarını da hızla değiştirmektedir. Bu değişim, pazarlamacıları yeni hedeflere yöneltmiştir. Bu bağlamda, günümüz pazarlarının en popüler hedeflerinden birisinin de çocukların olduğunu görmekteyiz. Televizyon, internet vb. iletişim araçları ile her an iç içe olan günümüz çocukları bilgiye kolaylıkla ulaşabilen ve edindikleri bu bilgileri kullanarak tüketim tercihlerini yapabilen bireyler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu durum ailelerin satın alma tercihlerine de yansımaktadır. Pek çok aile çocuklarının satın alma tercihlerini kendi satın alma tercihlerinin üzerinde tutmaya başlamıştır. Bu bağlamda aile içi satın alma kararlarında ana-babaerkil aile yapısı değişmekte ve çocukerkil bir aile yapısı karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışma ile değişen aile yapısına kısaca değinerek, ailelerin satın alma kararlarında, farklı ürün kategorilerinde çocukların etkisini ve farklı eğitim seviyesi, gelir durumu ve cinsiyetlere göre ailelerin çocuklarına ve onlarla ilgili tüketimlerine bakış açılarını bir anket çalışması ile ölçmek amaçlanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The economic, social and cultural changes in society affect vastly our consumption habits. These changes cause marketing experts to determine new targets. One of the most popular targets of today’s markets are obviously children. Children nowadays are confronted daily with television, internet and other means of communication and appear as individuals who are able to make their own consumption decisions using the information they obtained from these sources. This fact is also reflected in the purchase choices of families. Many familes put the purchase choices of their children first instead of giving first rank to their own choices. In this context the patriarchal and matriarchal family structure is changing and leading towards a “pediarchal” family structure. With this study I will briefly mention the changing family structure and aim via a survey to evaluate the influence of children in the purchase decision of the family in different products and categories, and the perspective of the families to their children and the related consumption in respect of different educational levels, income and gender. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Consumption tr_TR
dc.subject Kültürel değişim tr_TR
dc.subject Sosyal değişim tr_TR
dc.subject Social change tr_TR
dc.subject Cultural change tr_TR
dc.subject Çocuk tüketiciler tr_TR
dc.subject Çocukerkil aile tr_TR
dc.subject Children consumers tr_TR
dc.subject Pediarchal family tr_TR
dc.title Çocukerkil aile sisteminde satın alma davranışı tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.authorID TR54919
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-4615-5337
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 16
dc.identifier.startpage 317
dc.identifier.endpage 338


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account