Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Toplu ulaşım sistemlerinde elektronik kart uygulamasının ulaşım performansına etkisi ve bir örnek uygulama

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.