Selcuk University Digital Archive Systems

Kayıdışı ekonomik ve geçiş ülkeleri

Show simple item record

dc.contributor.author Yazıcı, Ayla
dc.date.accessioned 2019-03-01T11:02:30Z
dc.date.available 2019-03-01T11:02:30Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Yazıcı, A. (2009). Kayıdışı ekonomik ve geçiş ülkeleri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 107-130. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14711
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28423/302682
dc.description.abstract Bu çalışmada evrensel bir sorun olan kayıtdışı ekonomi olgusu nedenleri, boyutu ve ölçüm yöntemleri açısından ele alınmış ve geçiş ülkeleri açısından değerlendirilmeye çalışılmıştır. Piyasa ekonomisinin gelişmesinin ön koşullarından birisinin kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin azaltılması olduğundan, bu konunun daha da büyük önem taşıdığı görülmektedir. Geçiş ülkeleri açısından değerlendirildiğinde, bağımsızlık sonrası dönemde bu ülkelerde kayıtdışı ekonomik faaliyetlerin hızla arttığı gözlemlenmiştir. Bu amaçla geçiş ülkelerindeki kayıtdışı ekonomi büyüklüğünü tahmin etmeye yönelik literatür taraması yapılmış ve çalışmada elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this paper after given causes, size and measuring models of shadow economies, this worldwide problem is discussed for transition economies. Because it is necessary to decrease shadow economic activities in order to improve the market economy, this is a matter of great importance. Considered from the side of transition economies, it has been seen that after their independence, shadow economic activities have increased rapidly. Fort his aim in this paper literature about the size of shadow economy in transition conomies has been reviewed and the outcome has been given. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Kayıtdışı ekonomi tr_TR
dc.subject Kayıtdışı ekonomi ölçüm yöntemleri tr_TR
dc.subject Geçiş ülkeleri tr_TR
dc.subject Makroekonomik görünümleri tr_TR
dc.subject Shadow economies tr_TR
dc.subject Measuring methods of shadow economies tr_TR
dc.subject Transition economies tr_TR
dc.subject Macroeconomic perspectives tr_TR
dc.subject Shadow economies in transition economies tr_TR
dc.subject Size of shadow economies in transition economies tr_TR
dc.subject Geçiş ülkelerinde kayıtdışı ekonominin boyutu tr_TR
dc.subject Geçiş ülkelerinde kayıtdışı ekonomi tr_TR
dc.title Kayıdışı ekonomik ve geçiş ülkeleri tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.authorID TR101825
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 16
dc.identifier.startpage 107
dc.identifier.endpage 130


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account