Selcuk University Digital Archive Systems

Kobilerde elektronik ticaretin marka bilinirliğine etkileri

Show simple item record

dc.contributor.author Elibol, Halil
dc.date.accessioned 2019-03-01T09:13:10Z
dc.date.available 2019-03-01T09:13:10Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Elibol, H. (2009). Kobilerde elektronik ticaretin marka bilinirliğine etkileri. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 369-376. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14710
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28423/302695
dc.description.abstract Günümüzde bilgisayar teknolojilerinde meydana gelen gelişmeler ile bilgisayar donanım maliyetlerindeki önemli gerilemeler; işletmelerin bütün etkinliklerinde yoğun bir biçimde bilgisayar teknolojilerini kullanmasına yolaçmıştır. İşletmeler; bilgisayar teknolojilerini salt mühendislik alanında kullanmamakta; pazarlama etkinliklerinden, lojistik ve servis hizmetine kadar her aşamada bilgisayar ve iletişim teknolojilerinden yararlanmaktadır. Özellikle Internet’in “Elektronik İşletmecilik” ve “Elektronik Ticaret” uygulamalarında kullanılmasıyla birlikte, elektronik ortamda pazarlama faaliyetleri (e-marketing); küresel pazarlara girilmesinde, işletmenin ve sahip olduğu markaların bilinirliğinin artmasında ve işletmenin pazar payının artırılmasında önemli katkılar sağlamaktadır. Bu araştırmada; özellikle dış pazarlara açılmada ve finansal açıdan önemli sorunlar yaşan küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinde (KOSİ); elektronik pazarlama uygulamalarının işletme performansına ve marka bilinirliği üzerine katkıları incelenmiş, araştırmadan elde edilen verilerin istatistiksel analizleri tablolar yardımıyla açıklanmaya çalışılmıştır. Araştırmada elde edilen kuramsal ve amprik bulguların ışığında işletme yöneticilerine birtakım önerilerde bulunulmuştur. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Elektronik işletmecilik tr_TR
dc.subject Elektronik pazarlama tr_TR
dc.subject Marka bilinirliği tr_TR
dc.subject Electronic business tr_TR
dc.subject Electronic marketing tr_TR
dc.subject Brand awareness tr_TR
dc.title Kobilerde elektronik ticaretin marka bilinirliğine etkileri tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.authorID TR56187
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 16
dc.identifier.startpage 369
dc.identifier.endpage 376


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account