Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye'nin bilgi toplumu olma yolunda bilgi teknolojilerinden internetin kullanımı: Muş ilindeki internet kafe kullanıcılarının amaçları üzerinde bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Bedük, Aykut
dc.contributor.author Balcılar, Hüseyin
dc.date.accessioned 2019-03-01T09:11:29Z
dc.date.available 2019-03-01T09:11:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.citation Bedük, A., Balcılar, H. (2009). Türkiye'nin bilgi toplumu olma yolunda bilgi teknolojilerinden internetin kullanımı: Muş ilindeki internet kafe kullanıcılarının amaçları üzerinde bir araştırma. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (16), 83-106. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14709
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28423/302681
dc.description.abstract Bilgi toplumu, İletişim - Bilişim Devrimi’nin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz çağ, bilgi çağı olarak adlandırılmaktadır ve bunun gereği olarak teknolojik gelişmeleri izlemek ve başarı elde edebilmek için teknolojiyi yaşantımızın içerisinde etkin olarak kullanmak gerekliliği vardır. Bilgi toplumu olabilme aşamasında devlet ve özel sektör tarafından insanlara bir takım imkanların sağlanması gerekliliği bir zorunluluk olmuştur. Bu araştırmada; bilgi çağına geçiş sürecinde bilgi toplumu olabilmek için bir özel sektör yatırımı olan Internet kafelerde Internet’in bu oluşuma bir katkı sağlayıp sağlamadığı, ve hangi amaçlar için kullanıldığı araştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Information Society has been arisen as a result of communication - information reform. The age that we are in is called as information age and as its requirement it is necessary to follow technological advances and use technology in our lives effectively to be able to have success. In the stage of becoming an information society it has become a must to provide some facilities to people by the government or private sector. In this research, it is investigated if the Internet in Internet cafes, which are private sector investments, contributes towards becoming an information society during transition – to – information - age process and what purposes it is used for. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Internet tr_TR
dc.subject Internet tr_TR
dc.subject Bilgi toplumu tr_TR
dc.subject Bilgi teknolojileri tr_TR
dc.subject Information society tr_TR
dc.subject Information technology tr_TR
dc.title Türkiye'nin bilgi toplumu olma yolunda bilgi teknolojilerinden internetin kullanımı: Muş ilindeki internet kafe kullanıcılarının amaçları üzerinde bir araştırma tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 16
dc.identifier.startpage 83
dc.identifier.endpage 106
dc.contributor.firstauthorID TR206297


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account