Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Stratejik yönetim modeli olarak kurumsal karnenin uygulanabilirliği

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.