Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sürekli güncellenebilen kapsamlı bir finansal veri tabanı aracı olarak XBRL (Extensible Business Reporting Language; Genişleyebilir İşletme Raporlama Dili) ve finansal raporlama üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.