Selcuk University Digital Archive Systems

Özelleştirme ve sosyal destek projelerinin önemi: bir uygulama

Show simple item record

dc.contributor.author Küçük, Orhan
dc.date.accessioned 2019-02-28T07:47:05Z
dc.date.available 2019-02-28T07:47:05Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Küçük, O. (2008). Özelleştirme ve sosyal destek projelerinin önemi: bir uygulama. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 331-344. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14696
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28424/302723
dc.description.abstract Ülkemizdeki işletmelerin neredeyse tamamını oluşturan, istihdama ve bölgesel kalkınmaya önemli katkıları olan KOBİ’lerin temel sorunlarından biri finansman sorunudur. Finansman sorununa yol açan kalemlerden biri de personel giderleridir. Dünya Bankası destekli Özelleştirme ve Sosyal Destek Projeleri, istihdam taahhütlü projeleri desteklemektedir. Bu proje kapsamında katılımcılar eğitim alarak işe yerleştirilmektedirler. Bu çalışma, bu projeler hakkında bilgi vermek ve KOBİ’ler için önemini ortaya koymayı amaçlamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract One of the fundamental problems of SMEs, which represent almost all of the business enterprises in our country and have significant contributions towards employment and regional development, is their financing problem. Personnel expense is one of the items resulting in financing problems. World Bank supported Privatization and Social Support Projects that have employment commitments. Within the scope of this project, participants are trained and placed in businesses. This study aimed at explaining about this projects and determining their important to firms. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Finansal problemler tr_TR
dc.subject Özelleştirme sosyal destek projesi tr_TR
dc.subject Financial problems tr_TR
dc.subject Privatization social support project tr_TR
dc.title Özelleştirme ve sosyal destek projelerinin önemi: bir uygulama tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.authorID TR116067
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 15
dc.identifier.startpage 331
dc.identifier.endpage 344


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account