Selcuk University Digital Archive Systems

Teknoloji politikaları ve Türkiye: bir inceleme

Show simple item record

dc.contributor.author Seyrek, İsmail
dc.contributor.author Sarıkaya, Murat
dc.date.accessioned 2019-02-28T07:46:10Z
dc.date.available 2019-02-28T07:46:10Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Seyrek, İ., Sarıkaya, M. (2008). Teknoloji politikaları ve Türkiye: bir inceleme. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 53-79. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14695
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28424/302709
dc.description URL: http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28424/302709 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışma Avrupa Topluluğuna girmeyi amaçlayan Türkiye için optimal bir teknoloji politika çerçevesi oluşturmak için dünyadaki teknoloji politikaları arasında bir karşılaştırma yapmak amacındadır. Bilindiği gibi Altıncı Çerçeve Programı, Avrupa rekabetçiliği, bilim ve teknoloji politikasının desteği için temel araştırma alanlarını belirlemeyi ummaktadır. Bu programa katılmak Türkiye için önemli bir aşamadır, buna ilaveten Türkiye daha çok dünyadaki olası ticaret ve piyasa fırsatlarıyla uyumlu özel bir teknoloji politikasına ihtiyaç duymaktadır. Bu teknoloji politikasının Türkiye’nin küresel ihtiyaçları doğrultusunda oluşturulması gerekmektedir. tr_TR
dc.description.abstract This paper aims to present a broad comparison among technology policies in the world in order to catch an optimal technology policy framework for Turkey, which aims to enter European Community. As has been known the Sixth Framework Programme seeks to address key areas of research in support of science and technology policy and European competitiveness. It is a significant step for Turkey to participate in this programme, but in addition to this, Turkey still needs rather a special technology policy framework, which must be consisted with possible trades and markets opportunities in the world economy in general. That technology policy is required to be designed for the global needs of Turkey. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Technology policy tr_TR
dc.subject Comparative technology tr_TR
dc.subject European community tr_TR
dc.subject Optimal technology policy framework tr_TR
dc.subject Teknoloji politikası tr_TR
dc.subject Karşılaştırmalı teknoloji tr_TR
dc.subject Avrupa topluluğu tr_TR
dc.subject Optimal teknoloji politika çerçevesi tr_TR
dc.title Teknoloji politikaları ve Türkiye: bir inceleme tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.authorID TR51525
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0002-9700-132X
dc.contributor.authorID TR114021
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 15
dc.identifier.startpage 53
dc.identifier.endpage 79


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account