Selcuk University Digital Archive Systems

Modeling Turkish M2 broad money demand: a portfolio-based approach using implications for monetary policy

Show simple item record

dc.contributor.author Saatçioğlu, Cem
dc.contributor.author Korap, Levent
dc.date.accessioned 2019-02-28T07:24:41Z
dc.date.available 2019-02-28T07:24:41Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Saatçioğlu, C., Korap, L. (2008). Modeling Turkish M2 broad money demand: a portfolio-based approach using implications for monetary policy. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 1-13. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14694
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28424/302705
dc.description URL: http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28424/302705 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için M2 geniş kapsamlı parasal büyüklüğü üzerine kurulan bir para talebi modeli elde para tutumuna karşı çeşitli almaşık maliyet unsurları dikkate alınarak portföy temelli bir yaklaşım içerisinde incelenmektedir. Aynı dereceden bütünleşik değişkenlerin çok değişkenli eş-bütünleşim tahmin yöntemi kullanılarak incelenmesi şeklinde elde ettiğimiz tahmin sonuçları uzun dönem para talebi değişken uzayı içerisinde kuramsal beklentilerle uyumlu eş-bütünleşik bir vektörün bulunduğunu göstermiştir. Para talebine karşı başlıca almaşık maliyet unsurları ekonomi içerisinde yerleşik para ikamesi olgusunun önemini ortaya koyan yerli paranın değer kayıpları ve hisse senedi fiyatlarındaki gelişmeler şeklinde bulunmuştur. Ayrıca, bulgularımız yurtiçi enflasyonun zayıf dışsal bir özellik taşıdığını göstermiş ve yurtiçi enflasyona yol açan temel etkenlerin para talebi değişken uzayı dışında belirlendiği sonucuna ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract In this paper, a money demand model upon M2 broad monetary aggregate for the Turkish economy is examined in a portfolio-based approach considering various alternative cost measures to hold money. Employing multivariate co-integration methodology of same order integrated variables, our estimation results indicate that there exists a theoretically plausible co-integrating vector in the long-run money demand variable space. The main alternative costs to demand for money are found as the depreciation rate of domestic currency and the course of equity prices, for which the former brings out the importance of currency substitution phenomenon settled in the economy. Besides, we find that domestic inflation carries a weakly exogenous characteristic and conclude that the main factors leading to the domestic inflation are determined out of the money demand variable space. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Broad money demand tr_TR
dc.subject Co-integration tr_TR
dc.subject Currency substitution tr_TR
dc.subject Geniş para talebi tr_TR
dc.subject Para ikamesi tr_TR
dc.subject Eş-bütünleşme tr_TR
dc.title Modeling Turkish M2 broad money demand: a portfolio-based approach using implications for monetary policy tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.authorID TR17925
dc.contributor.authorID TR121634
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 15
dc.identifier.startpage 1
dc.identifier.endpage 13


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account