Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Modeling Turkish M2 broad money demand: a portfolio-based approach using implications for monetary policy

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.