Selcuk University Digital Archive Systems

Hastane işletmelerinde rekabet üstünlüğü sağlamada faaliyet esasına dayalı maliyetleme yönetiminin rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Yılmaz, Baki
dc.date.accessioned 2019-02-28T07:18:11Z
dc.date.available 2019-02-28T07:18:11Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Yılmaz, B. (2008). Hastane işletmelerinde rekabet üstünlüğü sağlamada faaliyet esasına dayalı maliyetleme yönetiminin rolü. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 301-318. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14689
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28424/302721
dc.description.abstract Günümüzde giderek gelişen bir hizmet üretim sektörü olan hastane işletmeleri, yoğun rekabet koşulları altında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Rekabete karşı koyarak rekabetçi üstünlükler elde etmek isteyen hastane işletmeleri, maliyet yönetim stratejilerini belirlerken, değişen müşteri taleplerine anında cevap veren, yüksek kaliteli, doğru ve düşük maliyet bilgisi ve geniş hizmet yelpazesi sunma kabiliyetine sahip maliyetleme yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç günümüzde doğru maliyet bilgisi sağlayacak yeni stratejik ve ileri maliyet hesaplama yöntemi gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Kuramsal analiz ve saha araştırmasına dayalı bu çalışmanın amacı, stratejik ve ileri maliyet hesaplama yöntemlerden biri olan Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yönteminin hastane işletmelerinde bir rekabet silahı olarak rolünü, işletme performansına etkisini ve bu yöntemin hastane yöneticilerine verecekleri kararlarda yol gösterici olmasını sağlamaktır. tr_TR
dc.description.abstract In today’s rapidly growing competitive environment, hospitality businesses manage their activities as a developing service industry. In order to gain competitive advantages, hospitality businesses need the effective cost management strategies that have an ability of high quality, accurate and low cost information, and broad service areas in order to satisfy customer’s needs. This requirement revealed a new strategic and advanced cost estimating approach providing accurate cost information. Based on the theoretical and practical analysis, the aim of this study is to explain the competitive role of the Activity Based Costing approach as a strategic and advanced cost estimating on the business performance and guiding hospital managers. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Rekabet üstünlüğü tr_TR
dc.subject Hastane maliyetleri tr_TR
dc.subject Faaliyet esasına dayalı maliyetleme yöntemi tr_TR
dc.subject Competitive advantage tr_TR
dc.subject Hospital costs tr_TR
dc.subject Activity based costing approach tr_TR
dc.title Hastane işletmelerinde rekabet üstünlüğü sağlamada faaliyet esasına dayalı maliyetleme yönetiminin rolü tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme
dc.contributor.authorID TR138356
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 15
dc.identifier.startpage 301
dc.identifier.endpage 318


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account