Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Uluslararası rekabetçilik analizinde Michael E. Porter'in elmas modeli yaklaşımı: Türkiye'deki bazı endüstrilerdeki uygulanabilirliğinin ve sonuçlarının araştırılması

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.