Selcuk University Digital Archive Systems

Kamu yönetiminin dönüşümü ve dönüşümün temel unsurları

Show simple item record

dc.contributor.author Gökçe, Orhan
dc.contributor.author Turan, Erol
dc.date.accessioned 2019-02-28T06:52:34Z
dc.date.available 2019-02-28T06:52:34Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Gökçe, O., Turan, E. (2008). Kamu yönetiminin dönüşümü ve dönüşümün temel unsurları. Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 8, (15), 175-200. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-3043
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/14685
dc.identifier.uri http://dergipark.gov.tr/susead/issue/28424/302714
dc.description.abstract Yirminci yüzyılın ortalarından itibaren tüm dünyada, küreselleşme, rekabet, bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin baskısıyla, pek çok ülke, ekonomik, siyasal, ve idari sistemlerinde köklü değişim ve dönüşümler gerçekleştirmişlerdir. Bu küresel değişim dalgası ülkelerin çeşitli kurumlarını ve kurumların toplumla olan ilişkilerinin yönünü de değiştirmiştir. Ulaşacağı sonuçları hala kestirilemeyen bu süreç; tarihsel, ekonomik, toplumsal, siyasal ve kültürel yapıyla yakından ilgili olan ve ayrıca toplum ve devlete ilişkin bir faaliyet alanı olan kamu yönetimini de kaçınılmaz olarak derinden etkilemiştir. Kamu yönetimindeki bu değişim ve dönüşümü temel alarak hazırlanan bu çalışmada öncelikle geleneksel kamu yönetimi sistemi anlayış, yapı, işleyiş ve faaliyet alanı olarak ele alınmış, daha sonra bu sistem üzerinde gerçekleştirilen yeni kamu yönetimi reformlarına değinilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Most countries fulfill changing and transformation in their economic, political, and administrative systems due to pressure of globalization, communication technologies, and competition, which occur in world from middle of twentieth century. This wave of global changing transforms country’s various institutions and direction of institutions-society relation. This ongoing process considerably affects public management systems that related to society, economic, political, cultural structure and interaction of government between in society. This study, which deals with changing and transformation in countries’s public management systems, has essentially aspects as theoretically. In firstly section, it is dealt with structure, comprehension and operation of the traditional public management, and secondly section, it is examined the new public management reforms. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tr_TR
dc.subject Kamu yönetimi tr_TR
dc.subject Yeni kamu yönetimi tr_TR
dc.subject Neoliberalizm tr_TR
dc.subject Public administration tr_TR
dc.subject New public management tr_TR
dc.subject Neoliberalism tr_TR
dc.title Kamu yönetiminin dönüşümü ve dönüşümün temel unsurları tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi
dc.contributor.department Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi
dc.contributor.authorID TR3720
dc.contributor.authorID TR139888
dc.contributor.authorID https://orcid.org/0000-0003-0343-7622
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.issue 15
dc.identifier.startpage 175
dc.identifier.endpage 200


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account