Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Tüketicilerin fiyat algılamalarına yönelik bir araştırma

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.